Service menu right

verslag: Slotevenement Routekaart 2023

Meer artikelen

Alle windparken uit de Routekaart Windenergie op Zee 2023 hebben we gegund! Dit is een resultaat waar we trots op mogen zijn: windparken die duurzame energie leveren aan Nederlandse huishoudens en industrie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO organiseerde op 24 september het online Slotevenement Routekaart 2023. Daar stonden we stil bij deze mijlpaal.

In het programma ontvingen we gasten uit het heden en verleden. Samen met Henk Kamp, Ed Nijpels, Manon van Beek, Hans Timmers en Sandor Gaastra blikten we terug op de totstandkoming en uitwerking van de Routekaart 2023. Aan tafel ontvingen we de winnaars van de tenders.

Blik op een duurzame toekomst

We spraken over hun ervaringen en plaatsten de Routekaart 2023 in breder (internationaal) perspectief. Nathalie Strookman (Natuur en Milieu) vertelde wat de windparken voor de Noordzee-ecologie betekenen. En Jo Peters (NOGEPA) gaf aan wat de windparken voor effect hebben op de bestaande olie- en gasplatforms. Samen met Jasper Vis (TenneT) en Werner Schouten (Jonge Klimaatbeweging) wierpen we een blik op een duurzame toekomst.

Cabaretier Dolf Jansen sloot het programma af.

Terugkijken

Download: