Smart Mobility and Smart Logistics Matchmaking event

Meer artikelen
Smart mobility - logistics event

Heeft u als ondernemer of onderzoeker interesse voor nieuwe ICT toepassingen voor mobiliteit en logistiek, zoals big data, 5G of kunstmatige intelligentie? Kom naar de matchmakingsbijeenkomst en leer andere stakeholders kennen.

Dit evenement is een geweldige kans om informatie te ontvangen over grensoverschrijdende onderzoeksprojecten in Eurostars en Horizon2020. Misschien leert u toekomstige partners kennen met wie u gezamenlijk voorstellen kan indienen.

Horizon2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Eurostars is een Europese subsidie voor mkb-ondernemers die marktgerichte, nieuwe technologieën ontwikkelen. RVO.nl is nationaal contactpunt voor deze programma's.

RVO.nl organiseert deze bijeenkomst samen met Vlaio (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen), onze Belgische collega’s in Antwerpen. 

Voor meer informatie en aanmelding voor de bijeenkomst: https://smart-mobility-smart-logistics.b2match.io/.

Service menu right