Start-ups naar Consumer Electronic Show (CES) met StartupDelta Special Envoy ZKH Prins Constantijn van Oranje

Meer artikelen
Prins Constantijn op bijeenkomst met VR-brillen

Bent u een innovatieve techstart-up en op zoek naar wereldwijde kansen? Of bent u klaar om de Amerikaanse markt te veroveren met innovatieve en high-techproducten? Doe dan mee aan de collectieve vakbeursinzending naar de Consumer Electronics Show (CES).

Sinds 1967 heeft CES zich ontwikkeld van een lokale beurs met de focus op consumer electronics tot de grootste en meest brede technologiebeurs ter wereld. Er exposeren meer dan 3.900 bedrijven, waaronder fabrikanten, ontwikkelaars en leveranciers van hardware voor consumententechnogie, content en technologie-afleveringssystemen. Het conferentieprogramma bestaat uit 300 conferentiesessies en er worden meer dan 170.000 bezoekers uit 150 landen verwacht.

Holland Paviljoen

Nederland presenteert zich op de CES met een Holland Paviljoen met ruimte voor start-ups. De beursdeelname richt zich op het versterken van de positie van Nederlandse start-ups op de Amerikaanse markt.

Voor welke start-ups?

Als start-up bent u actief in een van de techgebieden die vermeld staan op de CES website. Ieder jaar kiest beursorganisator Consumer Technology Association (CTA) een aantal thema's, die extra belicht worden in de voorafgaande mediacampagnes.

Thema's

Voor 2019 heeft de CTA voor de CES als specifieke thema’s gekozen:

  • Tech4Good
  • Sports Technology
  • Robotics & AI
  • Resilient Cities
  • Enterprise marketplace (B2B)
  • Ecommerce
  • Women in Tech

Daarnaast komen start-ups in aanmerking die technologieën vertegenwoordigen waarin Nederland zich op internationale schaal onderscheidt.

Om aan deze inzending te kunnen deelnemen, moet u voldoen aan de voorwaarden die de beursorganisator Consumer Technology Association (CTA) aan deelnemende bedrijven stelt. StartupDelta coördineert de aanmelding voor de selectieprocedure van CTA. Als u aan deze inzending wilt deelnemen, kunt u contact opnemen met Leonie Timmermans, 06 – 5344 2920, leonie@startupdelta.org. Er is ruimte voor maximaal 50 start-ups.

Programma

Voorafgaand aan de CES wordt in samenwerking met StartupDelta een voorbereidingsbijeenkomst georganiseerd. De deelnemers worden voorbereid op hun presentatie op de CES, met aandacht voor pitchtraining voor media, klanten en investeerders.

Tijdens de beurs vinden er in het Holland Paviljoen netwerkevenementen plaats en kunt u presentaties geven.

Kosten

De logistieke organisatie van deze vakbeursdeelname wordt uitbesteed aan Handelsroute, een preferred supplier van RVO.nl. Behalve met ons, werken zij ook nauw samen met StartupDelta. Zij brengen u in contact met de standbouwer, inventariseren en verrekenen individuele wensen voor uw standruimte, etc.

De kosten per deelnemend bedrijf zijn voorlopig begroot op € 4.642. Dit zijn de kosten van de grondhuur, basisstandbouw, elektra op de beurs, deelname aan de voorbereidingsbijeenkomst en organisatie. Internet/wifi is niet in deze prijs opgenomen. Voor deze missie is een speciaal subsidie-arrangement ontwikkeld. Als u voldoet aan een aantal voorwaarden (zie hieronder), dan bedragen de kosten € 2.321 per deelnemend bedrijf. De andere 50% komt voor rekening van RVO.nl. Als u niet voldoet aan deze voorwaarden, dan bedragen de kosten € 4.642 per bedrijf.

Eventuele individuele aanpassingen aan uw booth zijn voor eigen rekening, evenals reis- en verblijfskosten.

Procedure / voorwaarden

Bij uw aanmelding dient u aan te geven of uw bedrijf

  • een mkb-bedrijf is en of:
  • uw bedrijf of de groep waartoe het behoort in de afgelopen 3 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan de-minimissteun (kies verklaring de-minimis) heeft ontvangen. Bij de-minimissteun kunt u denken aan de diverse voucherregelingen die door ons worden uitgevoerd, borgstellingskrediet en diverse regionale regelingen. Als er sprake is van de-minimis steun, is dit in de subsidiebeschikking vermeld.

Als u aan beide voorwaarden voldoet en u zich op tijd registreert, dan komt u in principe in aanmerking voor dit subsidie-arrangement. Er is ruimte voor maximaal 50 start-ups.

Nadat wij bericht hebben ontvangen dat uw inschrijving is geaccepteerd door CTA, nemen we een besluit over uw subsidieaanvraag. U ontvangt hiervan bericht. Nadat wij positief besluiten op uw aanvraag voor subsidie, ontvangt u van Handelsroute een factuur voor € 2.321 (50% van € 4.642).

Als CTA uw inschrijving niet accepteert, vervalt uw aanmelding en uw recht op de subsidie.

Wij voeren een steekproefsgewijze controle uit op het correcte gebruik van de subsidie en kunnen u vragen om de ingevulde mkb-toets en de-minimisverklaring in te sturen.

Aanmelden

Meld u aan vóór 30 september.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Consumer Electronic Show op de website van CES.

Heeft u nog vragen over deze vakbeursdeelname? Neem dan contact op met:
Leonie Timmermans, StartupDelta
T: 06 53 44 29 20
E: leonie@startupdelta.org

of:
Sandra Brandenburg, Handelsroute
T: 06 49 13 73 08
E: sandra@handelsroute.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze beursdeelname in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, StartupDelta, het Consulaat-Generaal in San Francisco en Handelsroute.

Service menu right