verslag: Sustainable Policy Lab – Energiebesparing bij bedrijven

Meer artikelen
Sustainable Policy Lab

Studenten bedenken innovatieve oplossingen voor energiebesparing bij bedrijven tijdens het Sustainable Policy Lab

 

In 2013 sloten bedrijven, overheden en NGO’s het Energie Akkoord.  Daarin spraken ze af om tot en met 2020 100 Petajoule (27 miljard KWh) extra energie te besparen. Om deze doelstelling tijdig te behalen is volgens de Nationale Energieverkenning (NEV) versnelling van het beleid nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigde daarom studenten en young professionals uit om mee te denken aan oplossingen. Op 6 en 13 april 2018 gingen zij tijdens het Sustainable Policy Lab georganiseerd door SustainableMotion aan de slag. Doel: innovatieve beleidsmaatregelen voor energiebesparing bij bedrijven bedenken die aan deze ambitieuze doelstelling kunnen bijdragen.

Denk in een ander kader

In de eerste sessie op 6 april kregen de studenten les over bedrijfsstrategie en overheidsbeleid voor energiebesparing bij bedrijven. Op 13 april gingen ze  aan de slag met beleidsoplossingen.
De dag begint met een mini-workshop creatieve denktechnieken. Workshopleider Emile Mazerant vraagt: ‘Wat is het foute antwoord op de vraag “wat is de hoofdstad van Frankrijk?”’ De groep antwoordt: ‘Marseille, Lyon, Bangkok.’ ‘Je brein zoekt in categorieën die “Parijs” ook definiëren. Denk in een ander kader: “paars” is net zo fout als “Lyon”.’

In teams werken de deelnemers vervolgens aan hun onderzoeksvraag. Op flipovers staan in roze, rode en groene markeerstift vragen als ‘hoe krijgt energiebesparing een hogere prioriteit voor bedrijven?’ en ‘met welk beleid kunnen we ervoor zorgen dat energiebesparing ondernemers raakt?’. Onder begeleiding van experts van RVO en het ministerie van EZK bedenken de studenten concrete antwoorden en out-of-the-box ideeën. Aan het einde van de middag presenteert iedere groep hun beste beleidsoptie. De ideeën worden door een jury van experts beoordeeld op impact, haalbaarheid, vernieuwing en toepasbaarheid.

Bewustwording

Verschillende teams zetten in op bewustwording. Bijvoorbeeld door energieadviseurs in te zetten om langs te gaan bij bedrijven, of door reclame en verhalen in vakbladen en op social media. Zo leren werknemers welke energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn in hun sector. Door een challenge, gefaciliteerd door bijvoorbeeld RVO, worden ze vervolgens gestimuleerd om zelf ideeën aan te dragen. Of door ‘voorlopers’ binnen bedrijven aan te stellen: ‘De voorloper krijgt online training over de wettelijke energiebesparingseisen, subsidies en besparingstips. Diegene kan vervolgens een besparingsplan opstellen voor het bedrijf’, legt een team uit.

Mensen zijn kuddedieren

Ook de winnaars van de publieksprijs (het team dat de meeste stemmen kreeg van andere studenten) pleitten voor bewustwording, maar via een bijzonder kanaal: ‘We willen afgevaardigden naar lokale ondernemersverenigingen sturen. We kunnen daar laten zien dat er al veel mensen energiebesparende maatregelen treffen, waardoor anderen ook eerder zullen meedoen – mensen zijn kuddedieren.’

Energielabel en subsidie

Belastingen en subsidies zijn terugkerende thema’s in de presentaties. Bijvoorbeeld bij een idee voor vrijwillige energielabels. ‘Bedrijven met een label krijgen een hogere subsidie voor duurzame energie. Hoe beter het label, hoe hoger de subsidie. En de subsidie is altijd hoger dan wanneer je geen label hebt’, leggen de studenten uit.

Nek aan nek

Van twee ideeën is de jury erg onder de indruk. Het ene is een vernieuwde aftrekpost bij groene investeringen. Het team legt uit: ‘Als je nu investeert in energiebesparing, kun je dat aftrekken van de winstbelasting. Maar er zijn geen voorwaarden aan wat je met dat geld doet. Wij vinden dat dat geld weer geïnvesteerd moet worden in duurzaamheid.’

Winnaar: Energiebesparingsmarkt (EBEMA)

De uiteindelijke winnaars hebben een goed uitgewerkt plan, dat  volgens de jury aansluit op huidige ontwikkelingen en tegelijkertijd vernieuwend is. EBEMA: Energiebesparingsmarkt is een platform voor vraag en aanbod op het gebied van verduurzaming. Het winnende team wil bedrijven op industrieterreinen vragen samen met hun gemeente een besparingsplan op te zetten, dat ze vervolgens delen op het platform. Voor de maatregelen in dat plan kunnen ze offertes krijgen. ‘We baseren ons op de marktwerking voor het bedrijf: ze krijgen een kwaliteitsplatform waar gecertificeerde bedrijven hun diensten kunnen aanbieden.’

Sustainable Policy Lab

Slim en innovatief

Moona Mian van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zat in de jury: ‘De energietransitie vraagt om een open overheid en samenwerking met de energieke samenleving. Deze tweedaagse toont aan dat gemotiveerde studenten met bruikbare creatieve inzichten kunnen bijdragen aan een verdere aanpak. We hebben de studenten uitgenodigd op een werksessie van het ministerie omdat we als beleidsmakers gebruik kunnen maken van de opgehaalde ideeën.’

Er kan maar een winnaar zijn, maar de jury is onder de indruk van alle ideeën. Ze prijzen de plannen om hun slimheid, innovatiekracht en uitvoerbaarheid. Juryvoorzitter Marco Kavelaars van RVO: ‘In alle ideeën zitten bruikbare elementen. Als je dat allemaal uitpakt en combineert krijg je een superidee!’

Meer weten?

Service menu right