Service menu right

verslag: Telefonisch spreekuur subsidieprogramma LIFE

Meer artikelen
Informatiemiddag LIFE

Een (innovatief) idee voor een natuur-, milieu of klimaatproject of plannen om aan de circulaire economie te werken? Vanaf 2 april is de nieuwe call van het subsidieprogramma LIFE open voor aanvragen.

De fysieke informatiesessie die gepland stond op 8 april is komen te vervallen vanwege het coronavirus. Om geïnteresseerden wel van dienst te kunnen zijn, waren RVO-adviseurs op 8 april tussen 14:00 en 16:00 uur telefonisch beschikbaar voor vragen over deze nieuwe call.

Presentaties

We hebben voor u de presentaties van de sprekers op een rij gezet:

  • In de presentatie zet Maja Mikosinska namens EASME, de uitvoeringsorganisatie van de Europese Commissie, uiteen welke eigenschappen deze call heeft en welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben. Nederlandse organisaties lichten eigen ervaringen met LIFE toe.
  • Ruud Kleinman put uit zijn ervaring namens Waterschap Rivierenland en partner in project LIFE Mica.
  • Marjon Otten deelt haar ervaring met LIFE namens Waterschap Vallei en Veluwe en partner in LIFE project de Waterfabriek.
  • RVO geeft een toelichting op de nieuwe call.

Meer over de call 2020?

Webinar EU LIFE 30 april 2020

De uitvoeringsorganisatie van de Europese Commissie voor LIFE EASME organiseert op 30 april een webinar over de call. De sessie met voertaal Engels richt zich op aanvragers die van plan zijn een projectvoorstel in te dienen op het gebied van 'groene’ technologie, natuurbescherming en klimaat. U kunt zich daarvoor ook aanmelden. Meer informatie en aanmelden.

Workshop ‘Het versterken van uw aanvraag’

Tijdens de informatiemiddag van 8 april was RVO van plan om een workshop aan te bieden over het versterken van de logica van uw projectvoorstel. Deze workshop heeft alleen zin wanneer deze face-to-face wordt aangeboden. Via life@rvo.nl kunt u aangeven of u interesse heeft in deze workshop. Wij nemen dan contact met u op om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Een succesvol projectvoorstel moet aansluiten op de doelstellingen van de Europese Commissie. De logica van het voorstel moet kloppen en het verhaal in het voorstel moet de evaluatoren een beeld geven van het project en hen overtuigen dat het project impact gaat hebben.

In de workshop gebruiken we een methode waarmee u straks een goed verband kunt leggen tussen de impact van uw project op het milieu en klimaat, de partijen die aan uw project deelnemen en de activiteiten die zij uitvoeren. Het is een intensieve workshop in verkorte vorm. Uw eigen project vormt de basis.   

Nederlandse bedrijven, overheden, waterschappen, kennisinstellingen en andere partijen met een (innovatief) idee voor een natuur-, milieu, klimaat-, of circulaire economie project komen in aanmerking voor LIFE. Zij kunnen hun voorstel indienen voor financiële ondersteuning vanuit de Europese Commissie.

Meer weten?