verslag: Veel animo voor Horizon 2020 innovatiebijeenkomst water, klimaat en circulaire economie

Meer artikelen
Foto H2020 bijeenkomst

Op woensdag 13 december 2017 kwamen 85 geïnteresseerden bijeen in de Prodentfabriek in Amersfoort om kansen te verkennen rond het EU-subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020. De focus lag op water, klimaat en circulaire economie maar ook op de crossovers met andere gebieden.

Bedrijven, kennisinstituten, universiteiten, overheden en maatschappelijke organisaties vanuit diverse sectoren namen deel.

De aftrap van de bijeenkomst werd gedaan door Joop van Meel, manager internationale programma’s binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarna was het de beurt aan Paul Iske, hoogleraar open innovatie en business venturing aan de Universiteit Maastricht.

Paul gaf een inspirerende lezing over het belang van open innovatie, waardecreatie en accepteren dat mislukkingen onderdeel uitmaken van het innovatieproces. Juist van de mislukkingen kunnen we veel leren. Vandaar dat Paul zijn Instituut voor Briljante Mislukkingen heeft opgericht.

John Heynen, National Contact Point voor Horizon 2020, gaf vervolgens uitleg over de kansen voor onderzoek en innovatie. Corinne van Voorden, eveneens National Contact Point, gaf het belang aan van co-design, en het betrekken van alle stakeholders in de value chain bij de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeks-en innovatieprojecten.  

Hoe Horizon 2020 en samenwerking in de praktijk werkt, werd duidelijk gemaakt door 2 bedrijven. Dimitiris Xevgenos van Sealeau vertelde hoe hij als mkb'er een project gehonoreerd kreeg. Fiona van der Burgt van Weather Impact gaf haar visie op samenwerking met o.a. NGO’s en het betrekken van grote groepen gebruikers in Afrika bij het beschikbaar stellen van actuele weerdata aan boeren.

Aangevuld met een-op-een adviesgesprekken en een netwerkborrel was het een zeer geslaagde middag.

Bij Downloads vindt u de presentaties van de sprekers.

Downloads:

Service menu right