Virtuele handelsmissie Zuid-Afrika - HealthTech | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Virtuele handelsmissie Zuid-Afrika - HealthTech

Meer artikelen

Tijdens de virtuele missie leert u meer over de ontwikkelingen en kansen op het gebied van HealthTech. De focus ligt hierbij vooral op het gebruik van ICT in de gezondheidszorg. Denk hierbij aan gegevensbeheer, zorg op afstand, kunstmatige intelligentie (AI) en robotica.

Ook krijgt u een beeld van projecten waarbij partijen internationaal willen samenwerken. Online matchmaking brengt u in contact met lokale bedrijven en instellingen die in deze sector actief zijn.

Voor wie?

De missie staat alleen open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende subsectoren:

  • kennisbeheer van gezondheidsgegevens
  • telegeneeskunde
  • AI en robotica in de gezondheidszorg

HealthTech en Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is op het gebied van de gezondheidszorg zeer innovatief. Een mooi voorbeeld hiervan is de eerste harttransplantatie die in 1967 met succes in Zuid-Afrika werd uitgevoerd. Deze innovatieve instelling kenmerkt de Zuid-Afrikaanse gezondheidszorg vandaag de dag ook nog.

In het land verlenen 2 verschillende partijen de gezondheidszorg: de openbare en de particuliere sector. De kwaliteit van de gezondheidszorg in de particuliere sector is – net als in bepaalde academische ziekenhuizen - van zeer hoge kwaliteit. De belangrijkste particuliere zorggroepen in Zuid-Afrika worden beschouwd als toonaangevende spelers op verschillende internationale gebieden.

Technologie wordt nog niet veel gebruikt

Naar schatting loopt het gebruik van technologie binnen de wereldwijde gezondheidszorg ten minste 10 jaar achter in vergelijking met andere industrieën. Ook in Zuid-Afrika is dat het geval. Er valt nog winst te behalen bij het accepteren van meer technologie in de gezondheidszorg. Dat biedt grote kansen en groeimogelijkheden op de Zuid-Afrikaanse markt voor gezondheidszorgtechnologie.

Veel vraag naar technologie

De vraag naar technologie is groot bij patiënten. Dat stimuleert de groei in de markt voor gezondheidstechnologie wereldwijd. En dus ook in Zuid-Afrika. Voor sommige meer behoudende zorgaanbieders in Zuid-Afrika kan dat een probleem zijn. Zij zijn minder geneigd om deze technologische veranderingen te omarmen en proactief door te voeren.

Toch is de kans groot dat zij vanwege de grote behoefte van patiënten dat alsnog moeten gaan doen. Ook  de grote druk om de kosten te verlagen zowel in de publieke als private zorg speelt daarbij een rol.

Uitdagingen en kansen

Een recent onderzoek van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika, bracht een aantal kansen in kaart voor samenwerking op het gebied van HealthTech.

Kennisbeheer

De markt voor kennisbeheer in de gezondheidszorg is in potentie zeer groot. Denk bijvoorbeeld aan elektronische gegevensverzameling en de dringende noodzaak om te stoppen met op papier gebaseerde systemen. Deze behoefte speelt al enige tijd in zowel de publieke als de particuliere sector. In de privésector gebruikt een aantal particuliere ziekenhuizen deze technologieën al en willen ze verder ontwikkelen. De publieke sector kent sinds 2012 een nationale strategie voor elektronische medische dossiers.

Telegeneeskunde

Ook de markt voor telegeneeskunde en virtuele gezondheidszorg groeit. Deze markt wordt gestimuleerd door verschillende trends, waaronder:

  • Een tekort aan gezondheidswerkers, vooral in semi-stedelijke en landelijke gebieden;
  • De behoefte aan betere toegang tot gezondheidszorginformatie, zowel voor medisch personeel als voor patiënten;
  • Een toename bij het voorkomen van chronische aandoeningen met gecompliceerde zorg en de noodzaak voor meer coördinatie.

AI en robotica

Tot slot liggen er ook in Zuid-Afrika kansen voor de inzet van AI en robotica in de zorg. Dit ligt in lijn met de wereldwijde ontwikkelingen op dit gebied. In Zuid-Afrika worden de meeste van deze technologieën - vanwege de aanzienlijke kosten - voornamelijk in de particuliere sector gebruikt.

Tegelijkertijd heeft de publieke sector belangstelling in een aantal technologieën. Technologieën die de kosten verminderen, of helpen bij het oplossen van problemen die bijzonder acuut zijn. Denk bijvoorbeeld aan de uitdagingen van dienstverlening in plattelandsgebieden. De grote particuliere ziekenhuizen in Zuid-Afrika passen inmiddels al hightech chirurgische robotica toe en staan open voor nieuwe initiatieven.

Wat kunt u verwachten

Tijdens dit deel van de missie leert u meer over de kansen en uitdagingen op het gebied van HealthTech in Zuid-Afrika. Ook ontdekt u hoe de Zuid-Afrikaanse overheid deze uitdagingen aan wil pakken. Nederlandse bedrijven die al actief zijn in het land delen hun ervaringen. Ook komt u in contact met Zuid-Afrikaanse organisaties en bedrijven.

Meer weten?

Ga terug naar de voorpagina voor aanmelding en meer informatie over deze missie.