Virtuele handelsmissie Zuid-Afrika - Smart Logistics | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Virtuele handelsmissie Zuid-Afrika - Smart Logistics

Meer artikelen

Tijdens dit deel van de virtuele missie leert u meer over de ontwikkelingen en kansen rond slimme logistiek in Zuid-Afrika. De focus ligt vooral op kansen op het gebied van technologie, logistiek management en operatie- en capaciteitsontwikkeling.

Ook krijgt u een beeld van projecten waarbij partijen internationaal willen samenwerken. Online matchmaking brengt u in contact met lokale bedrijven en instellingen die in deze sector actief zijn en waarmee u in de toekomst bestaande kansen kunt verzilveren.

Voor wie?

De missie staat alleen open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van (slimme) logistiek.

(Slimme) logistiek in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika staat bovenaan de lijst van de meest ontwikkelde transport- en logistieke sector in Sub-Sahara Afrika. Hierdoor kan het land zich meten met meer geïndustrialiseerde landen. Het land wordt ook beschouwd als het best presterende land in Afrika als het gaat om handelsbevorderende logistiek. Daarnaast behoort het tot de beste van de Afrikaanse landen op het gebied van transportinfrastructuur.

De Zuid-Afrikaanse logistieke sector heeft zojuist zijn sterkste groeikwartaal ooit achter de rug (4e kwartaal van 2020). Het maakt ongeveer 20% uit van het bbp van Zuid-Afrika en wordt geschat op ongeveer € 26 miljard.

Groei en veranderingen

De Zuid-Afrikaanse logistieke markt wordt aangedreven door de toegenomen handel in het Afrikaanse continent, veranderingen in consumptiepatronen en de groei van e-commerce. Tot de belangrijkste marktspelers in Zuid-Afrika behoort een aantal multinationals zoals DHL, Imperial Logistics, DSV, DB Schenker en ID Logistics.
De belangrijkste marktkansen voor technologie zijn:

  • De introductie en adoptie van technologie (drones, blockchain, AI, robotica);
  • De verspreiding van technologie;
  • Technologie voor het kunnen omgaan met beperkte hulpbronnen.

Voor Nederlandse mkb'ers zijn er kansen voor bedrijven die actief zijn in de transportsector. In Zuid-Afrika genereerde het mkb 21% van de omzet van die bedrijfstak (1e kwartaal van 2019) en is daarna blijven groeien.

Uitdagingen en kansen

Het logistieke landschap van Zuid-Afrika is het meest geavanceerde van het continent. Helaas verslechtert de infrastructuur. Het land kampt met veel achterstallig onderhoud en daardoor zijn de logistieke kosten relatief hoog. Deze situatie biedt kansen voor Nederlandse ondernemers op het gebied van verbetering en optimalisatie.

Momenteel beschikken veel organisaties in Zuid-Afrika niet over de vaardigheden om digitale technologieën effectief te gebruiken en bijvoorbeeld optimalisatie vorm te geven. Dit betekent dat er aanzienlijke kansen liggen voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden en kennisoverdracht. Zeker als het gaat om de voordelen die deze technologieën in de logistieke sector kunnen bieden.

Voorbeelden van kansen in Zuid-Afrika zijn proefprojecten, samenwerking bij infrastructuurontwikkelingsprojecten en innovaties die als doel hebben om de operationele efficiëntie te verbeteren.

Interesse in samenwerking met Nederland

Sectorspecifieke initiatieven zijn opgezet om een efficiëntieslag te maken. Bijvoorbeeld het Flying Swans-initiatief in de fruitsector en initiatieven voor havenvernieuwing.

Ook liggen er kansen om van deze samenwerkingen te leren en deze uit te breiden naar andere sectoren. Over de hele linie zijn oplossingen nodig om de totale logistieke kosten te verlagen en het concurrentievermogen te vergroten. Uit gesprekken met Zuid-Afrikanen die in de logistieke sector werken, blijkt dat er in de gehele sector interesse is om samen te werken met Nederlandse partners.

Kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen liggen op 3 gebieden:

  1. adoptie van technologie en consultancy
  2. management van logistiek en logistieke operaties
  3. capaciteitsontwikkeling (infrastructuur en vaardigheden)

Wat kunt u verwachten

Tijdens dit onderdeel van de missie leert u meer over de Zuid-Afrikaanse (Smart) Logistics-sector. Ook ontdekt u hoe de Zuid-Afrikaanse overheid uitdagingen in deze sector wil aanpakken. Nederlandse bedrijven die al actief zijn in het land delen hun ervaringen. Ook komt u in contact met Zuid-Afrikaanse organisaties en bedrijven.

Meer weten?

Ga terug naar de voorpagina voor aanmelding en meer informatie over deze missie.