Service menu right

Uitgesteld - Virtuele missie Noordrijn-Westfalen, Duitsland - Waterstoftechnologie

Meer artikelen

Deze missie is tot nader order uitgesteld.

Welke projecten lopen er in Noordrijn-Westfalen? Waar is deze Duitse deelstaat naar op zoek? Waar moet u op letten?

Dit zijn vragen waar u tijdens de virtuele economische missie antwoord op krijgt. Daarnaast bespreekt u de specifieke kansen voor uw bedrijf en de bijdrage die u kunt leveren. Ook kunt u aandacht vragen voor de samenwerking die u graag wilt. Digitale matchmaking brengt u in contact met lokale bedrijven en instellingen die op deze markt actief zijn.

Voor wie?

De missie staat uitsluitend open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende sectoren:

  • elektrolysetechnologie;
  • import- en exportketen en waterstofinfrastructuur;
  • waterstof voor vrachtvervoer (zwaar transport).

Duitse overheid investeert fors in waterstof

Duitsland heeft in juni 2020 met haar nationale waterstofstrategie € 9 miljard vrijgemaakt voor investeringen op het gebied van waterstof. In de strategie zijn 38 maatregelen uitgewerkt. Deze maatregelen ondersteunen private partijen om te investeren in onder meer:

  • waterstofproductie;
  • het gebruik van waterstof;
  • de infrastructuur voor waterstof;
  • internationale samenwerking (bijvoorbeeld in onderzoek en ontwikkeling, en in waardeketens).

Importketens

De focus ligt op importketens, de toepassing van groene waterstof in de chemie- en staalindustrie, en op zwaar transport. Er wordt € 7 miljard uitgetrokken om de nationale waterstofmarkt te versnellen. Daarnaast is € 2 miljard gereserveerd voor internationale samenwerking en het opbouwen van een importketen. Tot slot is er financiering vrijgemaakt voor onderzoek, innovatie en grote proeftuinprojecten.

Waterstof roadmap

Ook op deelstaatniveau zijn de ambities groot. Zo komt de industrierijke deelstaat Noordrijn-Westfalen op 9 november met een waterstof roadmap. Hierin wordt veel aandacht besteed aan de vraag naar, en productie van, waterstof.

De deelstaat heeft een centrale ligging in Europa, met een uitstekend potentieel in de industrie en kennisinstellingen. Hiermee kan Noordrijn-Westfalen een voorbeeldregio worden voor de opbouw van de waterstofeconomie.

Marktkansen

Deze ambities en investeringen in waterstof bieden mogelijkheden voor samenwerking met Nederlandse partijen op het gebied van technologie en de import en transport van waterstof.

Het bedrijfsleven van de deelstaat Noordrijn-Westfalen kan veel zelf, maar kijkt ook naar de expertise en capaciteit die Nederland in huis heeft. Samenwerking is erg belangrijk voor de introductie van innovatieve technologieën.

Meer weten?

Ga terug naar de voorpagina voor aanmelding en meer informatie over deze missie.