Service menu right

Uitgesteld - Virtuele missie Noordrijn-Westfalen, Duitsland - Mobiliteit

Meer artikelen

Deze missie is tot nader order uitgesteld.

Tijdens de digitale missie krijgt u inzicht in de ontwikkelingen en kansen rond slimme en schone mobiliteit. De focus ligt hierbij vooral op het gebied van waterstof voor vrachtvervoer. Ook is er aandacht voor de laadinfrastructuur voor logistiek.

U krijgt een beeld van lopende projecten en projecten in ontwikkeling, waarvoor internationale samenwerking wordt gezocht. Door middel van digitale matchmaking komt u in contact met lokale bedrijven en instellingen die op deze markten actief zijn.

Voor wie?

De missie staat uitsluitend open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende (sub)sectoren:

  • laadinfrastructuur en duurzame voertuigen voor logistiek;
  • waterstof voor vrachtvervoer (zwaar transport).

Wij verwachten van deelnemers dat zij actief aan de Duits-Nederlandse samenwerking willen bijdragen.

Duitse overheid investeert fors in mobiliteit

De Duitse regering heeft in juni 2020 besloten de transformatie in de mobiliteitssector te ondersteunen met forse investeringen. Er is € 2,5 miljard beschikbaar gesteld voor:

  • het stimuleren van de verkoop van elektrische voertuigen;
  • het versnellen van de uitbouw van laadinfrastructuur;
  • R&D op het gebied van e-mobiliteit en batterijcel-techniek.

Daarnaast is er € 1,2 miljard uitgetrokken voor klimaatneutrale stadslogistiek.

Het Nationale Platform Zukunft Mobilität (NMP) zet zich actief in voor alternatieve aandrijvingen en wil de laadinfrastructuur uitbreiden tot 1 miljoen oplaadpunten in 2030.

Marktkansen

Voor Duitsland is Nederland een voorbeeld als het gaat om duurzame mobiliteit. De extra investeringen van de Duitse overheid in de genoemde thema's bieden kansen voor Nederlandse bedrijven. Deze missie wil de mogelijkheid versterken om de meerjarige samenwerking op deze thema's te behouden en te versterken.

Door het coronavirus versnellen ontwikkelingen en ontstaan nieuwe programma's en mogelijkheden op de Duitse markt. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatneutrale stadslogistiek. Dit geldt in het bijzonder voor de dichtbevolkte en verkeersrijke deelstaat Noordrijn-Westfalen.

U leest meer over de marktkansen in de sectorstudie Duurzame Mobiliteit in Duitsland (pdf).

Meer weten?

Ga terug naar de voorpagina voor meer informatie over deze missie.