Service menu right

Voorlichtingsbijeenkomst WBSO voor ondernemers - Utrecht

Meer artikelen
een WBSO ondernemer aan het werk

Wilt u met uw bedrijf bekijken hoe u de kosten voor research & development kan verlagen? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert in het najaar een voorlichtingsbijeenkomst over de WBSO.

De bijeenkomst is bedoeld voor innovatieve bedrijven die R&D-projecten willen uitvoeren. Iedereen die een voorlichting heeft gevolgd, kan hierna eenvoudig een WBSO-aanvraag indienen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst lichten onze adviseurs de mogelijkheden van de WBSO toe en beantwoorden ze vragen.

De WBSO voorlichtingsbijeenkomst:

  • is gratis
  • is voor elke ondernemer toegankelijk, ook voor ondernemers die al eerder gebruik hebben gemaakt van de WBSO
  • duurt ongeveer 2,5 uur (van 14.30 tot 17.00 uur)

Aanmelden

Meld u zich aan via het aanmeldformulier.

De bijeenkomsten voor ondernemers zijn niet toegankelijk voor intermediairs. Voor intermediairs organiseert RVO.nl aparte voorlichtingsbijeenkomsten op donderdag 10 oktober in Den Haag en donderdag 17 oktober in Zwolle.

WBSO

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat bedrijven hun innovatievermogen versterken en hun concurrentiepositie verstevigen. Via de regeling WBSO stimuleert het ministerie ondernemers om meer te investeren in onderzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ida Mondria-Jager (Ida.Jager@rvo.nl).