Webinar DKTI-Transport 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

verslag: Webinar DKTI-Transport 2021

Meer artikelen

Het webinar DKTI-Transport 2021 vond op 8 februari 2021 plaats met ruim 300 deelnemers.

De deelnemers werden welkom geheten door Nathan de Groot, de moderator van dit webinar. Stientje van Velthoven, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deed de opening. Aansluitend schetste Eline Endler hoe DKTI samenhangt met andere projecten binnen het Klimaatakkoord.

Anouk van Veecken, RWS, deelde de geleerde lessen uit eerdere DKTI-tenders. Deze informatie en praktijkvoorbeelden leest u terug in het magazine DKTI Uitgelicht 2017-2019.

Johan van Zwet en Oscar Oudega van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) namen de deelnemers mee in de inhoud van DKTI 2021, de derde openstelling. Er zijn veel vragen gesteld. Veel vragen zijn direct in het webinar beantwoord. De antwoorden op de andere vragen vindt u hieronder.

Daarna werd er genetwerkt in een nieuwe omgeving, wat mooie gesprekken opleverde.

Bekijk de webinar via ons YouTube-kanaal

Veelgestelde vragen

Tijdens de webinar zijn veel vragen van de deelnemers direct beantwoord. Hieronder de antwoorden op de vragen die niet tijdens de webinar beantwoord konden worden.

V: Kunnen zeeschepen subsidie krijgen?
A: In een Proeftuinproject en een project Experimentele ontwikkeling kunnen naast binnenvaartschepen ook short sea schepen gesubsidieerd worden, mits die short sea schepen bestemd zijn voor vervoer van goederen, minder dan 5000 GT tonnage omvatten en minder dan 80 meter lang zijn. Gaat uw aanvraag over werkschepen, dan kunt u nog kijken of deze binnen de definitie van een mobiele machine passen.

V: Kan bij Learning by using ook een combinatie van N2 en N3 voertuigen volstaan?
A: Nee en ja. Voor één categorie moet het minimum aantal voertuigen worden aangeschaft. Als de aanvrager voor een andere categorie ook emissiearme voertuigen wil aanschaffen maar minder voertuigen dan het minimum aantal voor die categorie dan komen die ook voor subsidie in aanmerking.

V: Krijgt een project (Proeftuin of Experimentele ontwikkeling) met zero emissie mobiele machines voor de woningbouw bonuspunten?
A: Ja, als de aanvraag op eigen merites al minstens 70 punten scoort. Projecten die minder dan 70 punten krijgen van de onafhankelijke adviescommissie, krijgen die 10 bonuspunten niet.

V: Komt er ook een regeling voor waterstof in de landbouw?
A: Er wordt gewerkt aan een innovatieregeling voor de landbouw. Mogelijk zal daar ook waterstof worden meegenomen.

V: Ik zie bussen voor personenvervoer voorbij komen en vaartuigen voor goederenvervoer. Komen vaartuigen voor personenvervoer ook in aanmerking? Bijvoorbeeld watertaxi's of rondvaartboten?
A: Nee, deze maken geen onderdeel uit van DKTI. Werkschepen overigens wel.

V: Is een samenwerking tussen een truckfabrikant en trailerbouwer mogelijk in de zin van een Batterij-e-truck gekoppeld met een e-trailer?
A: Jazeker dit zou heel goed kunnen in een project Experimentele ontwikkeling of Proeftuin.

V: Wanneer moeten de geleerde lessen beschikbaar zijn? In welk jaar?
A: Uiterlijk bij het einde van het project, maar middels voortgangsrapportages of interviews of andere activiteiten voor kennisverspreiding kan dit ook al eerder. Bij projecten learning by using kan dit in een specifiek plan voor kennisverzameling en verspreiding worden vastgelegd.

V: Kan een kennisinstelling ook een aanvraag doen of moet een onderneming binnen het consortium dit doen?
A: Een kennisinstelling kan niet zelf een aanvraag doen, maar kan wel meedoen als deelnemer aan een project.

V: Kan ik aan learning by using meedoen door bestaande voertuigen om te bouwen?
A: Nee, dat is niet mogelijk. De eerste tenaamstelling van de voertuigen moet plaatsvinden nadat de subsidie is aangevraagd. Bij bestaande voertuigen zal dit doorgaans niet het geval zijn.

V: Komen waterstof trucks op basis van ICE ook in aanmerking of enkel op basis van brandstofcel?
A: Voor een proeftuinproject kan een proef met dergelijk trucks worden aangevraagd. Een dergelijke truck kan niet als zero-emissie worden aangemerkt, omdat bij verbranding van waterstof in een verbrandingsmotor (ICE) nog stikstofuitstoot kan worden verwacht. Binnen Learning by using worden projecten met voertuigen onderscheiden die werken met een plugin-hybride aandrijflijn een elektrische aandrijflijn en een elektrische aandrijflijn, gebruik makend van waterstof. Voertuigen met een ICE op basis van waterstof liggen daarom hier niet voor de hand.

V: Geldt de verhoging van 15% voor een samenwerking met kennisinstellingen ook wanneer een grootbedrijf aanvrager is, er een tweetal mkb bedrijven meedoen, een roc en hbo? En geldt de toeslag dan voor alle projectkosten of alleen voor de kosten/ uren van de kennisinstellingen?
A: Een verhoging met 15% is mogelijk als één van de volgende 2 voorwaarden is vervuld:

  1. het project behelst daadwerkelijke samenwerking:
    • tussen ondernemingen waarvan ten minste één een klein of middelgroot bedrijf is
    • tussen een onderneming en één of meer organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding,
  2. de projectresultaten ruim worden verspreid.

Het door u geschetste project lijkt aan voorwaarde 1 te voldoen. De kosten die in het project vallen onder, of gemaakt worden voor experimentele ontwikkeling hebben hierop betrekking. De uren van de kennisinstellingen zullen hier doorgaans wel onder vallen, net als onderzoeksuren die door de bedrijven zelf worden gemaakt. De kosten voor aanschaf van voertuigen en infrastructuur valt hier niet onder.

V: Mogen voertuigen voor haventerreinen ook meedoen? Worden die gelijkgeschakeld aan luchthaventerreinen? Ik denk hier aan de rij op rij af trekkers op de terminals van de ferry complexen.
A: Voor haventerreinen hanteert de DKTI een andere definitie dan voor luchthaventerreinen. Deze worden niet aan elkaar gelijkgeschakeld. Een project met trekkers op haventerrein past dus niet onder het DKTI-luik voor mobiele machines op luchtvaartterreinen.

Meer weten?

DKTI-Transport

Downloads:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.