Webinar Gezondheid en windturbines op land | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Webinar Gezondheid en windturbines op land

Meer artikelen

In het webinar Gezondheid en windturbines op land staan we stil bij windturbines en het effect op de gezondheid. We belichten de feiten en cijfers, recente onderzoeken en waar gemeentes rekening mee moeten houden. Het webinar heeft een informatiesessie en een netwerksessie.

Met de RES 1.0 in aantocht en de steeds concreter wordende zoekgebieden nemen de vragen en zorgen toe bij gemeentes over de relatie tussen gezondheid en windturbines. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar windturbines en het effect op de gezondheid.

Informatieve sessie

Onder begeleiding van de dagvoorzitter Annemiek van Bentem informeert een specialist van RIVM u over de relatie tussen windturbines en gezondheidsaspecten. Ook gaan gemeenten en GGD, aan de hand van een praktijkvoorbeeld, in op hun rol bij de informatievoorziening over dit onderwerp. Tijdens deze online informatiesessie inventariseren we samen welke stappen noodzakelijk zijn om kennisuitwisseling tussen de RES, GGD en lokale overheid hierover te verbeteren.

Doelgroep van de informatieve sessie: lokale overheden en GGD'en.

Datum en tijd

Dinsdagmiddag 22 juni van 13:30 tot 14.45 uur.

Netwerksessie

Tijdens deze netwerksessie inventariseren we samen welke stappen noodzakelijk zijn om kennisuitwisseling tussen de RES, GGD en lokale overheid hierover te verbeteren. Met de RES 1.0 in aantocht is er een publiek debat gaande over de relatie tussen gezondheid en windturbines.

Werkvorm

Per regio gaan afgevaardigden van de RES, GGD, gemeenten en provincie met elkaar in gesprek over het proces van kennisuitwisseling en de samenwerking. Voorafgaand is er gelegenheid om kennis te maken met de partners uit uw eigen regio. Er is voldoende ruimte om met elkaar te bepalen welke acties nodig zijn om de samenwerking en kennisuitwisseling te versterken. Na afloop is er een terugkoppeling door een verslag en actiepunten.

Doelgroep van de netwerksessie: speciaal en alleen voor professionals werkzaam bij de RES, GGD, RIVM, provincie of gemeente. Per sessie is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wij verzoeken u maximaal 1 deelnemer per organisatie in de specifieke regio in te schrijven.

Datum en tijd

Op dinsdagmiddag 22 juni van 15:15 tot 16:15 uur.

Meld u aan

U meldt zich aan via het online registratieformulier.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.