Winddays 2018

Meer artikelen
Congres - evenement - duurzaam

Op dit tweedaagse evenement in Rotterdam draait alles om windenergie. Praat samen met 2500 windenergie professionals over de laatste ontwikkelingen in de on- en offshore windsector. Bezoek de beursvloer met 70 standhouders en breidt uw netwerk uit. André Kuipers, vertegenwoordigers van overheidsinstanties en vooroplopende bedrijven uit de industrie verzorgen de keynote speeches.

Op de Rijksstand nummer 21 – 24 bent u van harte welkom voor een gesprek over wet- en regelging met één van de adviseurs van de verschillende rijksonderdelen.

Energietransitie en windenergie

Het opwekken van windenergie is een belangrijk onderdeel in de energietransitie. Zowel op land als op zee is windenergie nodig. Om dit te realiseren is de samenwerking tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties van belang.

Windenergie op land

Bij windprojecten speelt de overheid een cruciale rol bij het doorlopen van procedures en bij de afstemming tussen initiatiefnemer en omwonenden. Zijn er al windinitiatieven in uw gemeente of verwacht u deze dan is dit dé gelegenheid om uw kennis op dit vlak te vergroten en uw netwerk te verbreden.

Windenergie op zee

Door de publicatie van de nieuwe Routekaart windenergie op zee 2024 – 2030 en de openstelling van de reeds bestaande windparken op zee voor scheepvaart kleiner dan 24 meter hebben invloed op de Noordzee maar ook op ons elektriciteitsnetwerk. Daarnaast gaat eind 2018 de tender open voor het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV. We vertellen u hier graag meer over.

Beurs en conferentie

Naast interessante presentaties tijdens de conferentie is er een beurs waar bedrijven hun nieuwste producten en expertises op het gebied van windenergie presenteren. Op de Rijksstand staan RVO.nl, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer weten?

Service menu right