Service menu right

10 miljoen voor 5 Nederlandse innovatieve scale-ups

Meer artikelen
PAW Lab Unit
Gepubliceerd op: 12 augustus 2019 | Gewijzigd op: 12 augustus 2019

5 Nederlandse bedrijven zijn met hun innovaties geselecteerd voor de tweede call van 2019 van het mkb (SME) instrument (fase 2) van Horizon 2020. De scale-ups krijgen gezamenlijk net iets meer dan €10 miljoen aan Europese subsidie. Dit geeft hen de kans hun bedrijf op te schalen en hun innovatieve producten uit te rollen in Europese of wereldwijde markten.

In deze tweede ronde die sloot op 3 april 2019 kwamen in totaal 1757 Europese aanvragen binnen waarvan 72 inzendingen uit Nederland. Hiervan mochten 9 Nederlandse mkb’ers door naar de pitchronde in Brussel. Zij presenteerden hun bedrijf en innovatie aan een panel bestaande uit wetenschappers, investeerders en mensen uit het bedrijfsleven.

Welke 5 bedrijven kregen dit competitieve subsidie-instrument toegekend en aan welke innovaties werken zij?

Winnaars tweede call 2019

VitalFluid

De huidige productie van stikstof als meststof is belastend voor het milieu en alleen mogelijk in grote chemische fabrieken. VitalFluid ontwikkelt plasmatechnologie die stikstof direct vanuit de lucht bindt en in de vorm van nitraat oplost in voedingswater voor gewassen. Het proces om stikstof te binden maakt uitsluitend gebruik van lucht, water en elektriciteit. Met de technologie van VitalFluid kan de tuinder in eigen beheer met duurzaam opgewekte energie stikstof fixeren en inzetten als meststof. Het bedrijf werkt aan optimalisatie van het systeem en voert demonstraties uit in de komkommer en tomatenteelt. Als voorbereiding op de pitch in Brussel volgde VitalFluid de pitch-oefensessie bij RVO.nl, wat zeer bruikbare feedback opleverde. VitalFluid gebruikte naast het Horizon 2020 MKB-instrument de Vroege Fase Financiering.

Plantics

Plantics ontwikkelde een unieke 100% biobased hars waarmee plastic (wegwerp) producten vervangen kunnen worden door producten gemaakt van gerecycled papier. Door de papieren producten te behandelen met de Plantics hars, zijn deze bestand tegen vocht, vet en zien ze er natuurlijk uit. De unieke Plantics hars is sterk, heeft een zeer lage CO2 footprint en de producten zijn (instelbaar) bio-afbreekbaar. Het gerecycled papier met Plantics hars maakt het mogelijk plastics in vele toepassingsgebieden te vervangen, wat het plasticprobleem in de wereld helpt te verminderen. Ook Plantics maakte gebruik van de hulp van RVO.nl bij de voorbereiding van de pitch in Brussel. Naast het Horizon 2020 mkb-instrument maakten ze ook gebruik van de TKI-energie subsidie en de WBSO.

Micreos

Antibiotica-resistentie vormt een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Micreos biedt met haar technologie een echt alternatief voor antibiotica waarmee nu al miljoenen mensen met huidaandoeningen zoals eczeem, acne en rosacea, geholpen kunnen worden. Antibiotica doden naast de slechte ook de goede bacteriën, die essentieel zijn voor onze gezondheid, en gebruik ervan leidt tot resistentie. De endolysine-technologie van Micreos heeft deze problemen niet, dat is een revolutionaire innovatie. Tijdens het project gaat Micreos de technologie verder ontwikkelen voor meerdere toepassingen. Micreos heeft de pitch-oefensessie van RVO.nl als zeer waardevol ervaren en maakt ook gebruik van de WBSO en het Innovatiekrediet.

Rainmaker

Waterschaarste is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De oceaan is een veelbelovende bron voor het leveren van drinkwater, maar de bestaande systemen zijn zeer energie-intensief, hebben veel kapitaal nodig en vergen veel onderhoud. Deze systemen zijn daardoor slecht toepasbaar voor decentrale waterproductie, daarnaast zijn deze technieken niet of nauwelijks te combineren met toepassing van duurzame energie. Rainmaker zorgt voor decentrale waterontzilting op basis van duurzame energie (zon en wind). Het systeem van Rainmaker is ideaal voor toepassing op eilanden, waar zon, zee en wind overvloedig aanwezig zijn en kan dus water ontzilten op een duurzame manier.

Runecast Solutions

Veel aspecten van ons leven en de meeste industrieën vertrouwen volledig op digitale technologie. Maar toch zijn er soms storingen die de service onderbreken en die invloed kunnen hebben op gegevensbeveiliging. Runecast biedt innovatieve technologie om voorspellende analyses van ICT systemen uit te voeren. De technologie van Runecast maakt het mogelijk servicestoringen te beperken, de beveiliging van data te verbeteren en tijd te besparen bij het oplossen van problemen.

Bekijk alle winnaars op de website van de Europese Commissie (Engels).

Ondersteuning RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunde deze bedrijven met advies over het indienen, feedback op de voorstellen en het aanscherpen en oefenen van de pitches. Het Nederlandse mkb scoort goed in de Europese innovatietop. Eerder dit jaar mochten 9 Nederlandse scale-ups naar Brussel, 4 bedrijven kregen toen de subsidie toegekend.

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het mkb-instrument is voor innovatieve bedrijven met de ambitie internationaal op te schalen en om te groeien als bedrijf. Tot 2020 is er budget beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en het uitvoeren van Europese businessplannen.
Lees meer over het Horizon 2020 MKB instrument of neem contact op met Team Iris van RVO.nl (teamiris@rvo.nl)

Lees over de andere financieringsregelingen die de scale ups gebruikten:
•    Innovatiekrediet
•    TKI-energie subsidie
•    Vroege Fase Financiering
•    WBSO