100 aanvragen voor pilots klimaatneutraal en circulair inkopen

Meer artikelen
Duurzaam inkopen - MVI

Gepubliceerd op: 25 juni 2018 | Gewijzigd op: 25 juni 2018

Binnen 3 maanden kreeg de Rijksoverheid 100 aanvragen voor ondersteuning bij maatschappelijk verantwoord inkopen. Decentrale overheden dienden 75 aanvragen in. Vanuit de Rijksoverheidsorganisaties kwamen er 25 aanvragen. De snelheid waarmee dit aantal is bereikt, laat zien dat het programma 'Klimaatneutraal en circulair inkopen' leeft binnen de overheid.

Metropoolregio Eindhoven is de 100e aanvrager van expert ondersteuning bij klimaatgericht en circulair inkopen van contractvervoer. Met de overheidsinkoop de transitie stimuleren naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Dat wil de Rijksoverheid bereiken met haar programma.

Steun van experts en leernetwerken

In het programma krijgen (de)centrale overheden praktische ondersteuning van experts om hun inkooptrajecten circulair en/of klimaatvriendelijker te maken. Experts helpen de overheden door concrete vragen te beantwoorden over het circulair maken van een inkooptraject. Denk bijvoorbeeld aan 'wat vraag ik voor een circulair zwembad?', 'hoe stel ik een circulaire bestektekst op', of 'hoe kan ik een Life Cycle Analysis concretiseren?'.

Daarnaast kunnen de aanvragers deelnemen aan leernetwerken. Er zijn 10 leernetwerken waar inkopers en beleidsmedewerkers onder begeleiding van experts meer leren over de praktische kant van klimaatneutraal en circulair inkopen. Zowel aan de pilots als aan de leernetwerken wordt gemeten door het RIVM; om te kijken welke besparing deze projecten opleveren wat betreft CO2 en grondstoffen.

Nog ruimte in leernetwerken en voor 10 extra aanvragen

Inmiddels zijn er binnen het project 100 aanvragen gedaan. Omdat er ruimte was om ruim 100 pilots te ondersteunen, is aanvragen nog steeds mogelijk. Ongeveer 10 extra pilots kunnen ondersteuning op maat krijgen bij het opzetten en uitvoeren van hun inkooptraject. De leernetwerken circulair en klimaatneutraal inkopen starten 2 en 3 juli. Er zijn inmiddels meer dan 250 aanmeldingen. 

Samen 5Mton besparen op CO2

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat via overheidsinkoop in 2015 en 2016 bijna 5Mton CO2 werd bespaard. Daarmee is overheidsinkoop een belangrijk instrument in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Het kabinet nodigt daarom alle overheden en publieke organisaties uit duurzaam in te kopen. Ter ondersteuning daarvan is in het regeerakkoord dit jaar vijf miljoen euro gereserveerd.

Deze bijdrage uit de ‘klimaatenveloppe’ bekostigt het programma ‘transitiegericht inkopen; Klimaatneutraal en duurzaam inkopen’ en dus de ondersteuning van de 100 pilots.

Van beleid naar inkoop: Manifest MVI

Deze impuls vanuit het kabinet is een volgende stap in het omzetten van beleid naar inkoop. Al meer dan 150 partijen zijn aangesloten bij het Manifest MVI, wat laat zien dat veel overheden al werken aan maatschappelijk verantwoord inkopen.

Het programma Klimaatneutraal en circulair inkopen wordt uitgevoerd onder leiding van het Ministerie van IenW, samen met het Ministerie van EZK en BZK. De deelprojecten worden uitgevoerd door BZK, RVO.nl, PIANOo, RIVM en Rijkswaterstaat.

Meer weten?

Service menu right