In 2019 aanvullende controle op grondgebruik

Meer artikelen
percelen en lucht
Gepubliceerd op: 2 april 2019 | Gewijzigd op: 02 april 2019

Heeft u als landbouwer in de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd? Hiervoor heeft u uw percelen en het gebruik daarvan opgegeven. Dit jaar doen we hierbij aanvullende controles.

Waarom aanvullende controle

De aanvrager van betalingsrechten moet de landbouwgrond op 15 mei van het aanvraagjaar in gebruik hebben. Het komt voor dat er percelen worden opgegeven die niet daadwerkelijk in gebruik zijn bij de aanvrager. Daarom controleren wij dit jaar meer hierop.

Gevolgen onjuiste opgave

Geeft u percelen op in de Gecombineerde opgave die u niet daadwerkelijk in gebruik heeft? Dan kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van uw subsidies. Op de pagina Betalingsrechten: controle en uitbetaling leest u meer over deze gevolgen.
Een onjuiste opgave kan ook gevolgen hebben voor de mestregelingen. Meer informatie leest u hierover op de pagina Gebruiksnormen mest.

Service menu right