215 miljoen voor Regio Deals

Meer artikelen
Nederlands landschap met windmolens
Gepubliceerd op: 16 november 2018 | Gewijzigd op: 16 november 2018

Het kabinet heeft 12 voorstellen geselecteerd om uit te werken tot een Regio Deal. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen binnengekomen. Voor deze deals is € 215 miljoen beschikbaar uit de Regio Envelop, waar deze kabinetsperiode € 950 miljoen in zit.

Bij de selectie van deals is, naast de kwaliteit van de voorstellen, gekeken naar een evenwichtige verdeling over de 4 landsdelen. De voorstellen zijn beoordeeld op een aantal criteria, waaronder de meervoudigheid van de opgaven en de bijdrage aan de brede welvaart.

Concrete resultaten

Andere relevante aspecten waren onder meer de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te boeken. Ook de publiek-private samenwerking en de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio speelde een rol.

"Ondernemerschap belangrijk"

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: "In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken en kwaliteiten, maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren. Om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk, maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen die ons land rijk zijn."

Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s.

"Vergroten van Leefbaarheid"

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: "Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen wonen. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen ter plekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister van BZK natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe."

Lees meer over de Regio Deals.

Service menu right