6 teams aan de slag met baanbrekende waterprojecten in Aziatische steden

Meer artikelen
Logo 'Water as Leverage'

Gepubliceerd op: 27 juli 2018 | Gewijzigd op: 27 juli 2018

Het programma Water as Leverage gaat een nieuwe fase in. De Call for Action van het programma is klaar en 6 internationale teams hebben gewonnen. Water- en klimaatdeskundigen, ingenieurs, wetenschappers, architecten en stedenbouwkundigen gaan samen de enorme klimaat- en waterproblemen in 3 Aziatische steden aanpakken. De teams ontwikkelen de baanbrekende methoden in Semarang (Indonesië), Khulna (Bangladesh) en Chennai (India).

De Nederlandse overheid heeft Water as Leverage opgezet samen met een toegewijde groep partners uit overheden, ngo’s, financiële instanties, investeerders en lokale belanghebbenden. De Call for Action was om oplossingen te vinden voor de problemen met het water in de grote Aziatische steden. Nu de 6 teams geselecteerd zijn, is het tijd voor de volgende stap. Per stad gaan 2 teams aan de slag. Met een contract van € 200.000 analyseren en onderzoeken ze de komende 9 maanden de plaatselijke problemen.

De teams leggen contact en zoeken samenwerking met plaatselijke belanghebbenden. Zo dragen ze met hun expertise bij aan de kennisontwikkeling rondom water en stad, door middel van het ontwikkelen van conceptontwerpen en -voorstellen voor baanbrekende klimaat- en waterprojecten in de steden. De Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) en de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) helpen om de projecten aan te wijzen en de ontwikkeling en uitvoering ervan te ondersteunen.

Water as Leverage

Het programma Water as Leverage is een initiatief van Henk Ovink, Watergezant voor Nederland. Wilt u er meer over weten? Kijk dan op de Water as Leverage pagina.

De teams

De 6 winnende teams bekijken de stedelijke klimaat- en waterproblemen elk vanuit hun eigen expertise. In de 3 steden zijn veel klimaatproblemen die wereldwijd voorkomen. Om die goed te benaderen worden regionale en plaatselijke methoden gebruikt in diepgaand onderzoek, capaciteitsopbouw en planning.

Ze moeten op elk niveau plannen en projecten ontwikkelen, dit betekent; samenwerken, leren en luisteren. Elk team biedt zijn stad verschillende talenten en een eigen aanpak. De aandacht gaat uit naar:

  • de kust;
  • het rivierbekken stroomopwaarts;
  • het stroomgebied;
  • de enorme snelheid en complexiteit van de verstedelijking;
  • de toenemende problemen van klimaatverandering.

Volgende stappen

Met de partners van Water as Leverage uit de regio en uit Nederland beginnen de teams en de steden aan een samenwerking van 9 maanden. Dit proces begint met onderzoek op locatie, waarbij de teams kansen leren benutten, samenwerkingsverbanden opbouwen en snel kennis opdoen van de complexiteit van het probleem. Ze ontwikkelen samen met plaatselijke coalities en internationaal talent hun plannen en ontwerpen.

Na de onderzoeksfase presenteren de teams hun eerste ideeën voor selectie en ontwikkeling tot financierbare projecten. Daarbij gaat het om projecten die zowel haalbaar als vernieuwend zijn. De kern van Water as Leverage is het uitzoeken van projecten die toekomstige problemen aanpakken, verschillende behoeften samenbrengen en ondersteuning bieden om verandering op gang te brengen. Om de wereld duurzamer te maken, moeten fouten uit het verleden voorkomen worden. Daarom is het belangrijk om te kijken welke projecten ook echt bijdragen aan de Agenda 2030, het akkoord van Parijs en het bouwen van veerkrachtige steden. Als de projecten van Water as Leverage dit bereikt hebben, zijn ze klaar voor de volgende stap: de resultaten op grotere schaal toepassen, om zo wereldwijd een positieve impact op het klimaat te maken.

Water as Leverage for Resilient Cities: Asia is een initiatief van de Nederlandse overheid (Ministerie van Buitenlandse Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), de Nederlandse Watergezant, International Architecture Biennale Rotterdam (IABR), Architecture Workroom Brussels (AWB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Global Center of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) en 100 Resilient Cities (100RC). Het wordt ondersteund door de Dutch Development Bank (FMO) en de UN/World Bank High Level Panel on Water. Bezoek voor meer informatie de website Water as Leverage.

 

Service menu right