Aandeel Nederland in Europese geothermie projecten groot

Meer artikelen
Agriport - geothermie - aardwarmte

Gepubliceerd op: 27 juni 2018 | Gewijzigd op: 2 juli 2018

9 hoogwaardige innovatieve projecten voor geothermische warmte krijgen subsidie vanuit GEOTHERMICA - ERA NET COfund. Dat werd onlangs bekendgemaakt. In vijf van de negen projecten is er een Nederlandse partij bij betrokken. Drie van de negen projecten worden door een Nederlandse partner geleid.

Het investeringsbedrag voor deze projecten is bijna 50 miljoen euro. Ongeveer de helft van dat bedrag komt van GEOTHERMICA. De andere helft leggen de partijen binnen de projecten in.

Deelnemers en projecten

De geselecteerde projecten beslaan een breed scala aan onderwerpen zoals warmteopslag, beheersen van geïnduceerde seismiciteit, EGS boring en putafwerking, probleemloze langjarige productie, composietverbuizing en geïntegreerde toepassingen van geothermische warmte.

Deelnemers in de projecten komen uit Nederland, Zwitserland, IJsland, Ierland, Frankrijk, België, Denemarken, Slovenië, Duitsland, Spanje, Italië en Portugal.

Warmte en elektriciteit in Europa

Geothermie heeft een grote potentie voor levering van warmte en elektriciteit in Europa. Het is een kostenefficiënte optie en daarmee ook een realistisch alternatief voor fossiele elektriciteitscentrales en warmte- en koudevoorziening in de EU en wereldwijd.

Internationale samenwerking

GEOTHERMICA is een gezamenlijk initiatief van EU-lidstaten en geassocieerde landen voor onderzoek- en innovatieactiviteiten, aangevuld met financiële ondersteuning vanuit de Europese Commissie. GEOTHERMICA ondersteunt internationale innovatieprojecten door het uitzetten van ”joint calls”.

Daarnaast voert GEOTHERMICA activiteiten uit, gericht op het verbeteren van de afstemming tussen publieke onderzoeks- en innovatieprogramma’s in verschillende landen, en op beter gebruik van resultaten van gesubsidieerde projecten.

RVO.nl vertegenwoordigt Nederland met expertise en subsidiemiddelen in GEOTHERMICA. De Nederlandse deelname in de projecten is gesubsidieerd via de regeling Hernieuwbare Energie.

Logo GEOTHERMICA  - aardwarmte - geothermie

Service menu right