Aangescherpte eisen technieken Energielijst 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aangescherpte eisen technieken Energielijst 2021

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 18 december 2020 | Gewijzigd op: 11 januari 2021

De nieuwe Energielijst 2021 is gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe opties voor energiebesparing in de industriële keten en de wijzigingen in het voordeel van LED-verlichting. Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2021 bedraagt € 149 miljoen.

Investeert een bedrijf in technieken die genoemd zijn in de Energielijst? Zij kunnen dan via de Energie-investeringsaftrek (EIA) tot 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Zo ondersteunt het kabinet ondernemers die investeren in energiezuinige technieken.

Wijzigingen Energielijst 2021

Ieder jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Ook voor 2021 zijn er nieuwe technieken toegevoegd aan de lijst en zijn de eisen van een aantal technieken scherper.

Vermindering CO2-uitstoot

Een belangrijke wijziging is de uitbreiding voor CO2-emissiereductie bij processen in de industrie. Wanneer CO2 wordt bespaard op buiten het bedrijf opgewekte energie kan dit ook in aanmerking komen voor EIA-voordeel.

Koelinstallaties

Voor een groot aantal koelinstallaties zijn de voorwaarden uitgebreid of gewijzigd.

Langere levensduur LED-verlichting

LED-verlichting is een van de populairste maatregelen die waarvoor EIA wordt aangevraagd. De innovatie bij energiebesparende verlichting zit in de langere levensduur. Daarom kunt u in 2021 alleen EIA-voordeel krijgen voor lampen die een langere dan gemiddelde levensduur hebben. De eis voor energie-efficiëntie per vermogen wordt dus vervangen door een eis aan de levensduur.

Algemene code energiebesparing

Naast de specifieke technieken op de Energielijst is het ook mogelijk om energiebesparing via de zogeheten algemene code te melden. Afgelopen jaren werden deze meldingen getoetst naar een minimale besparing per euro. Dit wordt vanaf 2021 gewijzigd naar een toets op terugverdientijd, die langer dan 5 jaar moet zijn.
Met deze wijziging wordt beter aangesloten bij ander beleid en andere regelingen rondom duurzaamheid en energiebesparing.

Toelichting op de wijzigingen

Om toelichting te geven op de wijzigingen organiseren wij normaal gesproken aan het begin van het jaar een bijeenkomst voor de EIA en de MIA\Vamil. We stellen dit voorlopig uit door de coronamaatregelen en de recente lockdown. We zoeken nu naar een geschikte manier om de bijeenkomst te vervangen. In januari hoort u hier meer over. Houd daarvoor onze website in de gaten.

Impuls van de EIA

Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Zo levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.
Jaarlijks maken zo’n 12.000 ondernemers gebruik van de EIA, van kleine mkb'ers tot zeer grote ondernemingen.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.