Service menu right

Aanmelden equivalente maatregelen kan tot en met 1 juni 2019

Meer artikelen
Aardappelveld
Gepubliceerd op: 21 mei 2019 | Gewijzigd op: 21 mei 2019

Had u de afgelopen 3 jaar hogere gewasopbrengsten? Of past u rijenbemesting in maïs toe op zand- en lössgrond? Dan kunt u een extra stikstof- of fosfaatnorm gebruiken als u zich aanmeldt voor equivalente maatregelen. U mag dan onder voorwaarden extra bemesten. Dit kan nog tot en met 1 juni.

Vier maatregelen

U kunt gebruikmaken van 4 verschillende maatregelen:

  1. Extra stikstof bij hogere opbrengsten
  2. Extra fosfaat bij lage fosfaattoestand en hoge opbrengsten
  3. Extra fosfaat bij neutrale fosfaattoestand en hoge opbrengsten
  4. Extra stikstof bij rijenbemesting in maïs

Voor elke maatregel zijn voorwaarden. Deze vindt u op de pagina Equivalente maatregelen op mijn.rvo.nl. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden.

Meer informatie

Op de informatiepagina Equivalente maatregelen vindt u meer informatie.