Aanmelden knelgeval voor starters met jongvee

Meer artikelen
landbouwmachine met boer

Gepubliceerd op: 21 september 2018 | Gewijzigd op: 21 september 2018

Bent u een startende melkveehouder en had u alleen vrouwelijk jongvee op 2 juli 2015? En bent u voor 1 januari 2018 gestart met melkproductie? Door een wetswijziging komt u misschien in aanmerking voor het knelgeval Nieuw gestart bedrijf. U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met 15 oktober 2018.

Aanmelden tot en met 15 oktober 2018

Onder voorwaarden kunt u het aantal fosfaatrechten laten verhogen. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, verhogen wij uw fosfaatrechten. Dit doen wij door het verschil te berekenen tussen de fosfaatrechten die wij al aan u hebben toegekend en het aantal kilogram fosfaat dat u had kunnen produceren (op basis van uw aanwezige stalcapaciteit op 2 juli 2015). De verhoging is maximaal 50% van dit verschil.

U kunt zich tot en met 15 oktober 2018 aanmelden.

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangepast

In eerste instantie kwamen alleen bedrijven in aanmerking die tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 waren gestart met het produceren van melk. Zij konden zich tot 1 april 2018 aanmelden. Nu het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is aangepast, kunnen ook starters van een melkveebedrijf die op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij hadden in aanmerking komen voor dit knelgeval. Voorwaarde is wel dat u voor 1 januari 2018 gestart bent met de melkproductie.

Meer weten?

Lees meer op de pagina Bijzondere omstandigheden fosfaatrechten.

 

 

Service menu right