Service menu right

Aantal vragen bij landelijk funderingsloket stabiel

Meer artikelen
stutten woningen
Gepubliceerd op: 16 september 2019 | Gewijzigd op: 17 september 2019

In het eerste kwartaal van dit jaar besteedden diverse media aandacht aan de funderingsproblematiek in Nederland. Dat leidde korte tijd tot meer vragen bij het Loket Funderingsproblematiek. Ook werd de funderingsviewer op RVO.nl meer geraadpleegd. Inmiddels is het aantal vragen weer stabiel.

Gemiddeld 2 vragen per dag

Na een korte piek in de maanden april en mei heeft het Loket Funderingsproblematiek in de afgelopen maand 1 tot 2 vragen per dag ontvangen. Via dit loket geeft het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) voorlichting aan woningeigenaren en andere betrokkenen. Dit gebeurt in het kader van het Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek.

Meeste vragen van particuliere woningeigenaren

In de afgelopen 3 maanden werd 200 maal contact opgenomen met het funderingsloket. Hiervan waren 135 vragen afkomstig van particuliere woningeigenaren. Ruim de helft van de vragen had betrekking op een specifiek pand waar problemen met de fundering waren of vermoed werden. Dit waren er gemiddeld 10 per week. De overige vragen waren meer algemeen van aard en afkomstig van lokale overheden, diverse media, woningcorporaties en anderen.

Meest  gestelde vraag

Met 28% was de meest gestelde vraag: “Ik vermoed dat ik problemen met mijn fundering heb, wat moet ik nu doen?”. Hiervoor ontwikkelde het KCAF een stappenplan. 90% van de vragen betrof een vooroorlogse woning. In 87% van de gevallen was het pand gefundeerd met een houten paalfundering. Het overgrote deel betrof geschakelde (eengezins)woningen (83%).

Het KCAF blijft op in opdracht van RVO.nl de loketdata bijhouden. Eind dit jaar volgt een nieuwe analyse van de gegevens.

Data funderingsloket Onderwerp vraag

Data funderingsloket Achtergrond Klant