Aanvragen importrechten en invoercertificaten gezouten pluimveevlees

Meer artikelen
Afrikaanse Kippen

Gepubliceerd op: 29 maart 2018 | Gewijzigd op: 29 maart 2018

Nieuwsbericht 18.026 - De eerste zeven dagen van april 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u importrechten en/of invoercertificaten aanvragen voor de invoer van gezouten en ander pluimveevlees uit Brazilië, Thailand en andere landen (Vo. (EG) nr. 616/2007).

Feestdagen

Vanwege de feestdagen is de aanvraagperiode van dinsdag 3 tot en met maandag 9 april 2018, uiterlijk om 13.00 uur.

Beschikbare hoeveelheden

U kunt aanvragen voor de groepen 1, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7 en 8. Er is 30% van de jaarlijkse hoeveelheid beschikbaar. Onder Download onderaan de pagina vindt u een tabel met:

 • de beschikbare hoeveelheden;
 • de minimum- en de maximumhoeveelheid die u per groep/contingent kunt aanvragen;
 • de hoogte van de te stellen zekerheid bij aanvraag van de maximale hoeveelheid.

Bewijs

Voor het contingentjaar 2018 moet u bewijs inleveren om importrechten en/of invoercertificaten te kunnen aanvragen. Lees in hoofdstuk 1.2 van de Basisregeling invoerregelingen pluimvee- en eiersector (pdf) welk bewijs dat is.

 

Aanvraag indienen, wijzigen of intrekken

U kunt digitaal aanvragen via eHerkenning of het aanvraagformulier dowloaden onder het kopje: Formulieren downloaden

Digitaal aanvragen met eHerkenning

Via Direct regelen op mijn.rvo.nl kunt u digitaal uw individuele of collectieve certificaataanvraag indienen.

Let op: Voor groep 5 A en groep 5 B kunt u niet digitaal aanvragen.

Om in te loggen heeft u een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+) nodig. U kunt hiervoor het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken. Schakel Pop-up blokkering uit (er wordt een nieuw venster geopend).
U vraagt een eHerkenningsmiddel aan op de website van eHerkenning. Daar vindt u onder andere een overzicht van erkende leveranciers. Hou er rekening mee, dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.

TAN-code

U bevestigt uw digitale aanvraag met een TAN-code. Zorg dat u alvast een aantal codes op voorraad heeft. U kunt deze TAN-codes aanvragen bij RVO.nl.

Quick Reference Guide

In de Download vindt u een Quick Reference Guide voor zowel individuele als collectieve aanvragen.

Aanvragen door het formulier te downloaden

Download het gewenste aanvraagformulierformulier via mijn.rvo.nl, vul het volledig in en stuur het bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer van de afdeling IMM:

E: basisregistratie@rvo.nl
F: (070) 378 61 31

Aanvragen wijzigen of intrekken

Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Dat kan alleen op de dag van aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. Doet u dit na 13.00 uur? Dan mogen wij uw verzoek niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag voor dat contingent indienen. Vermeld bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat.

Zekerheid stellen

U stelt de zekerheid tegelijk met de aanvraag van een invoercertificaat of importrecht (groep 5A). De hoogte daarvan is:

 • € 10 per 100 kg netto voor een invoercertificaat voor groep 1, 4A, 4B of 7;
 • € 35 per 100 kg netto voor een importrecht voor groep 5A of 5B;
 • € 50 per 100 kg netto voor een invoercertificaat voor groep 2, 3, 6A, 6B of 8;
 • € 75 per 100 kg netto voor een invoercertificaat voor groep 5A en 5B.

Als u een bankgarantie stelt, gebruikt u het model op de formulierenpagina. Het rekeningnummer voor een contante storting vindt u op de pagina Zekerheid.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de pagina Sancties.

Geldigheid importrecht en invoercertificaat

Voor groep 5A en groep 5B vraagt u in eerste instantie importrechten aan. Deze importrechten zijn geldig van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. Na toewijzing van het importrecht kunt u elke werkdag een invoercertificaat aanvragen. Deze invoercertificaten zijn 15 werkdagen geldig vanaf de dag van afgifte.

De invoercertificaten voor de overige groepen zijn geldig van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

Toewijzing

De Europese Commissie zal de toewijzingen voor de invoerregeling gezouten en ander pluimveevlees op haar website publiceren tussen 23 april en 30 april 2018.

Meer informatie

Lees meer over de voorwaarden op de pagina Regeling gezouten pluimveevlees en in de Basisregeling invoerregelingen pluimvee- en eiersector (pdf).

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

 • Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
 • Bij vragen over eHerkenning: 088 042 42 42
 • Bij vragen over digitaal aanvragen: 088 042 46 38
 • Bij vragen over uw aanvraag en bewijs: 088 042 67 59
 • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 402 58 31

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Downloads:

Service menu right