Aanvragen importrechten en invoercertificaten pluimvee en eieren

Meer artikelen
kippen

Nieuwsbericht 18.011 - Van 1 tot en met 7 maart 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u importrechten en/of invoercertificaten aanvragen voor diverse invoerregelingen in de pluimvee- en eiersector.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheid

De beschikbare hoeveelheden en de hoogte van de te stellen zekerheid vindt u in de tabel in de download. Stelt u een bankgarantie? Dan gebruikt u het model op de pagina Agrarische producten invoeren, aan de rechterkant onder Formulieren downloaden. Daar vindt u onder het kopje Rechten en plichten ook het rekeningnummer voor een contante storting.

Aanvragen indienen, wijzigen of intrekken

U kunt importrechten en/of invoercertificaten aanvragen met de formulieren op mijnrvo.nl. Vul in vak 4 van het formulier zowel uw oude als uw nieuwe relatienummer in. Vraagt u voor de eerste keer aan voor deze invoerregelingen, dan levert u bewijs in. In hoofdstuk 1.2 van de basisregeling invoer pluimvee  en eieren (pdf) leest u welk bewijs dit is. Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Dat kan alleen op de dag van aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. Doet u dit na 13.00 uur? Dan mogen wij uw verzoek niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag voor dat contingent indienen. Vermeld bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat.

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Een pdf verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. De e-mail mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer:
E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Fax: (070) 378 61 31

Bewijs

Vraagt u voor een regeling voor het eerst aan binnen een contingentjaar? Dan levert u bewijs in. Lees op onze onderwerppagina Invoer pluimvee en eieren welk bewijs u nodig heeft. Wacht niet tot de laatste dag van de inschrijfperiode, maar stuur uw specificaties en de bewijzen ruim van te voren op, dan kunnen wij uw aanvragen tijdig verwerken. Let erop dat u voor de regeling pluimveevlees uit Oekraïne, alleen referentie kunt aantonen met producten van de onderstaande GS en/of GN-codes:

  • 0207
  • 0210 99 39
  • 1602 31
  • 1602 32
  • 1602 39 21
     

Exporten die door de douane buitenwerking zijn gesteld (BWP) kunnen niet als referentie worden opgevoerd.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Lees hierover meer op de pagina Sancties.

Geldigheid importrecht en invoercertificaat

Voor de invoerregeling pluimveevlees uit Oekraïne vraagt u in eerste instantie importrechten aan. Die zijn geldig vanaf 1 april 2018 tot en met 31 december 2018. Na toewijzing van het importrecht kunt u elke werkdag een invoercertificaat aanvragen. Deze invoercertificaten zijn 30 dagen geldig vanaf de dag van afgifte. Ze lopen uiterlijk 31 december 2018 af. De certificaten voor de regelingen met een * in de tabel zijn geldig tot en met 31 december 2018. De invoercertificaten voor de overige regelingen zijn 150 dagen geldig vanaf 1 april 2018. Voor alle invoerregelingen lopen invoercertificaten af op de laatste dag van het contingentjaar (30 juni of 31 december).

Toewijzing

De Europese Commissie zal de toewijzingen voor de invoerregelingen pluimvee en eieren op haar website publiceren tussen 21 maart en 3 april 2018.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie onze informatiepagina Invoer pluimvee- en eiersector.
Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.
Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 59
Bij vragen over eHerkenning: 088 042 42 42
Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 58 31 of 088 042 67 40


Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

 

Download:

Service menu right