Aanvragen importrechten en invoercertificaten varkensvlees

Meer artikelen
Varkens met oormerk

Gepubliceerd op: 20 februari 2018 | Gewijzigd op: 20 februari 2018

Nieuwsbericht 18.012 -Van 1 tot en met 7 maart 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u importrechten en/of invoercertificaten aanvragen voor diverse invoerregelingen in de varkenssector.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheid

De beschikbare hoeveelheden en de hoogte van de te stellen zekerheid vindt u in de tabel in de download. Stelt u een bankgarantie? Dan gebruikt u het model op de pagina Agrarisch ondernemen aan de rechterkant onder Formulieren downloaden. Daar vindt u onder het kopje Rechten en plichten ook het rekeningnummer voor een contante storting.
 

Aanvragen indienen, wijzigen of intrekken

U vraagt importrechten en/of invoercertificaten aan met de aanvraagformulieren voor varkensvlees op mijn.rvo.nl.Vraagt u voor een regeling voor het eerst aan binnen een contingentjaar? Dan levert u bewijs in. Lees op de pagina Regeling varkenssector welk bewijs u nodig heeft. Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Dat kan alleen op de dag van de aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. U vermeldt bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat. Doet u uw verzoek na 13.00 uur? Dan mogen wij die niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag meer doen voor dat contingent.
Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Een pdf verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. De e-mail mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer:
E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Fax: (070) 378 61 31
 

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Lees hierover meer op de pagina Sancties.


Geldigheid importrecht en invoercertificaat

Voor de invoerregeling varkensvlees uit Oekraïne vraagt u in eerste instantie importrechten aan. Die zijn geldig vanaf 1 april 2018 tot en met 31 december 2018. Na toewijzing van het importrecht kunt u elke werkdag een invoercertificaat aanvragen. Deze certificaten zijn 30 dagen geldig vanaf de dag van afgifte. Ze lopen uiterlijk 31 december 2018 af. De certificaten voor de invoerregeling varkensvlees uit diverse landen zijn 150 dagen geldig vanaf de dag van afgifte. 
De per kwartaal beschikbare hoeveelheid voor de invoerregeling varkensvlees uit Canada is niet volledig benut. Hierdoor kunnen ook tijdens deze inschrijfperiode invoercertificaten worden aangevraagd. Naast importeurs van varkensvlees mogen ook verwerkers van varkensvlees aan deze regeling deelnemen. Voor de producten die binnen dit tariefcontingent worden ingevoerd gelden omrekeningsfactoren van het productgewicht naar equivalent geslacht gewicht. De omrekeningsfactoren vindt u in Bijlage 3 van de basisregeling invoerregelingen varkenssector (pdf). De certificaten voor de regeling varkensvlees uit Canada zijn 5 maanden geldig. Voor alle invoerregelingen lopen de invoercertificaten af op de laatste dag van het contingentjaar (30 juni of 31 december).

 

Meer informatie

Bekijk voor alle informatie onze onderwerppagina Regeling varkenssector.
Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.
  • Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 59
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 58 31 of 088 042 67 40
Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right