Aanvragen invoercertificaten boter en kaas uit Nieuw-Zeeland

Meer artikelen
kaas

Gepubliceerd op: 28 maart 2018 | Gewijzigd op: 28 maart 2018

Nieuwsbericht 17.071 - Van 1 tot en met 8 september 2017, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u invoercertificaten aanvragen voor kaas en boter uit Nieuw Zeeland. De invoercertificaten zijn geldig van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017.

U heeft een invoercertificaat nodig om gebruik te kunnen maken van een verlaagd douanetarief. Bij de invoer van kaas heeft u daarnaast ook nog een IMA 1-certificaat nodig. Meer hierover leest u in hoofdstuk 3.9 van de Basisregeling invoer Zuivel (pdf).

Voorwaarde deelname

U kunt alleen een invoercertificaat aanvragen als uw bedrijf in april 2017 als deelnemer aan de preferentiële invoerregelingen in de zuivelsector erkend is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Als uw bedrijf erkend is, heeft u daarvan een bevestiging ontvangen.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheid

De beschikbare hoeveelheden per regeling vindt u in de tabel onderaan deze pagina.

De zekerheid voor een invoercertificaat bedraagt € 35 per 100 kilo. Stelt u een bankgarantie? Gebruik dan het model op de pagina Agrarische producten invoeren. Het rekeningnummer voor een contante storting vindt u op de pagina Zekerheid.

Aanvragen

Aanvraagformulieren voor deze invoerregelingen kunt u downloaden op onze pagina Agrarische producten invoeren. Vergeet niet in vak 4 uw EORI-nummer te vermelden.

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Een pdf verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. De e-mail mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer:

E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Faxnummer: (070) 378 61 31

Wijzigen of intrekken

Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Vanaf 1 september kan dat alleen op de dag van aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. Vermeld bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat. Wijzigt u uw aanvraag of trekt u uw aanvraag in na 13.00 uur op de dag van indiening? Dan mogen wij uw verzoek niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag voor dat contingent meer indienen.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de pagina Basisregeling invoer Zuivel (pdf).

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met RVO.nl.

  • Vragen over de regeling: 088 042 68 50
  • Vragen over uw aanvraag: 088 042 67 77 of 088 042 67 31
  • Vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Met deze regeling geeft het ministerie van Economische Zaken invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.

Download:

Service menu right