Aanvragen invoercertificaten en importrechten diverse invoerregelingen varkensvlees

Meer artikelen
Varkens met speelbal

Nieuwsbericht 17.103 - Van 1 tot en met 7 december 2017, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u importrechten en/of invoercertificaten aanvragen voor diverse invoerregelingen in de varkenssector.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheid

De beschikbare hoeveelheden en de hoogte van de te stellen zekerheid vindt u in de tabel in de download. Stelt u een bankgarantie? Dan gebruikt u het model op de pagina Agrarisch ondernemen aan de rechterkant onder Formulieren downloaden. Daar vindt u onder het kopje Rechten en plichten ook het rekeningnummer voor een contante storting.

Aanvragen

U vraagt importrechten en/of invoercertificaten aan met de aanvraagformulieren voor varkensvlees op mijn.rvo.nl.Vraagt u voor een regeling voor het eerst aan binnen een contingentjaar? Dan levert u bewijs in. Lees op de pagina Regeling varkenssector welk bewijs u nodig heeft.

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Een pdf verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. De e-mail mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer:

E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Fax: (070) 378 61 31

Wijzigen of intrekken

Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Dat kan alleen op de dag van de aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. U vermeldt bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat. Doet u uw verzoek na 13.00 uur? Dan mogen wij die niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag meer doen voor dat contingent.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Lees hierover meer op de pagina Sancties.

Geldigheid importrecht en invoercertificaat

Voor de invoerregeling varkensvlees uit Oekraïne vraagt u in eerste instantie importrechten aan. Die zijn geldig vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Na toewijzing van het importrecht kunt u elke werkdag een invoercertificaat aanvragen. Deze certificaten zijn 30 dagen geldig vanaf de dag van afgifte. Ze lopen uiterlijk 31 december 2018 af. De certificaten voor de invoerregeling varkensvlees uit diverse landen zijn 150 dagen geldig vanaf de dag van afgifte. De certificaten voor de regeling varkensvlees uit Canada zijn 5 maanden geldig. Voor alle invoerregelingen lopen invoercertificaten af op de laatste dag van het contingentjaar (30 juni of 31 december).

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de pagina Regeling varkenssector.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 59
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 58 31 of 088 042 67 40

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right