Aanvragen invoercertificaten en importrechten gezouten pluimveevlees

Meer artikelen

Nieuwsbericht 17.114 - Van 1 tot en met 8 januari 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u importrechten en/of invoercertificaten aanvragen voor de invoer van gezouten en ander pluimveevlees uit Brazilië, Thailand en andere landen (Vo. (EG) nr. 616/2007).

Beschikbare hoeveelheden

U kunt aanvragen voor de groepen 1, 2, 4A, 5A, 6A, 7 en 8. Er is 20% van de jaarlijkse hoeveelheid beschikbaar. Onder Download onderaan de pagina vindt u een tabel met:

  • de beschikbare hoeveelheden;
  • de minimum- en de maximumhoeveelheid die u per groep/contingent kunt aanvragen;
  • de hoogte van de te stellen zekerheid bij aanvraag van de maximale hoeveelheid.

Aanvraag indienen, wijzigen of intrekken

U kunt importrechten en/of invoercertificaten aanvragen met de aanvraagformulieren op mijn.rvo.nl. Schrijft u zich voor de eerste keer in voor deze invoerregeling? Dan levert u bewijs in. Lees in hoofdstuk 1.2 van de Basisregeling invoerregelingen pluimvee- en eiersector (pdf) welk bewijs dit is.

Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Dat kan dat alleen op de dag van aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. Doet u dit na 13.00 uur? Dan mogen wij uw verzoek niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag voor dat contingent indienen. Vermeld bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat.

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer van de afdeling IMM:

E: basisregistratie@rvo.nl
F: (070) 378 61 31

Zekerheid stellen

U stelt de zekerheid tegelijk met de aanvraag van een invoercertificaat of importrecht (groep 5A). De hoogte daarvan is:

  • € 10 per 100 kg netto voor een invoercertificaat voor groep 1, 4A of 7;
  • € 35 per 100 kg netto voor een importrecht voor groep 5A;
  • € 50 per 100 kg netto voor een invoercertificaat voor groep 2, 6A of 8;
  • € 75 per 100 kg netto voor een invoercertificaat voor groep 5A.

Als u een bankgarantie stelt, gebruikt u het model op de formulierenpagina. Het rekeningnummer voor een contante storting vindt u op de pagina Zekerheid.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de pagina Sancties.

Geldigheid importrecht en invoercertificaat

Voor groep 5A vraagt u in eerste instantie importrechten aan. Deze importrechten zijn geldig van 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018. Na toewijzing van het importrecht kunt u elke werkdag een invoercertificaat aanvragen. Deze invoercertificaten zijn 15 werkdagen geldig vanaf de dag van afgifte.

De invoercertificaten voor de overige groepen zijn geldig van 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018.

Meer informatie

Lees meer over de voorwaarden op de pagina Regeling gezouten pluimveevlees en in de Basisregeling invoerregelingen pluimvee- en eiersector (pdf).

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 59
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 402 58 31

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right