Aanvragen invoercertificaten Hilton beef VS/Canada april 2018

Meer artikelen
Argentijnse koeien

Gepubliceerd op: 26 maart 2018 | Gewijzigd op: 26 maart 2018

Nieuwsbericht 18.028 - Van 3 tot en met 5 april 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u een aanvraag voor een invoercertificaat voor Hilton beef uit de Verenigde Staten en Canada indienen. Binnen dit contingent kunt u Hilton beef met een verlaagde invoerheffing of 0-tarief invoeren.

Aanvragen

Voor de maand april is een hoeveelheid van 7.815.169 kg beschikbaar. Een aanvraagformulier vindt u op mijn.rvo.nl. U kunt uw aanvraag insturen naar basisregistratie@rvo.nl. Voert u in vanuit de Verenigde Staten van Amerika, dan is de invoerheffing 20% ad valorem. Het specifiek recht is volledig geschorst. Voert u in vanuit Canada, dan kunt u invoeren met een 0-tarief.

Zekerheid

Tegelijk met de indiening van uw aanvraag moet u ook een zekerheid stellen. De zekerheid bedraagt € 12 per 100 kg. Meer informatie over het stellen van zekerheid vindt u op onze informatiepagina Zekerheid.

Geldigheid

De invoercertificaten zijn 3 maanden geldig vanaf de dag van afgifte. De einddatum gaat nooit over de einddatum van het contingent heen (30 juni 2018).

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Lees hierover meer op de pagina Sancties.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de informatiepagina Rundersector.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

bij vragen over de regeling: 088 042 68 50

bij vragen over uw aanvraag 088 042 67 32.

bij vragen over uw zekerheid 088 042 67 40  of 088 042 58 31

 

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Service menu right