Aanvragen invoercertificaten knoflook eerste deelperiode 2018

Meer artikelen
Knoflook

Gepubliceerd op: 26 maart 2018 | Gewijzigd op: 26 maart 2018

Nieuwsbericht 18.027 - De eerste zeven kalenderdagen van april 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u invoercertificaten aanvragen voor het tariefcontingent knoflook. Binnen dit tariefcontingent importeert u verse knoflook uit derde landen, tegen een ad valorem-recht van 9,6%.

De inschrijving staat open voor traditionele importeurs en nieuwe importeurs.

Feestdagen

Vanwege de feestdagen is de aanvraagperiode van dinsdag 3 tot en met maandag 9 april 2018, uiterlijk om 13.00 uur.

Hoeveel kunt u aanvragen?

  • Traditionele importeurs: uw referentiehoeveelheid. Dat is het gemiddelde van de door u ingevoerde hoeveelheid verse knoflook (GN 0703 20 00) in de laatste 3 kalenderjaren, voorafgaand aan de nieuwe contingentsperiode.
  • Nieuwe importeurs: U mag maximaal 10% aanvragen van de totale hoeveelheid die per deelperiode en per oorsprong is vastgesteld.

De hoeveelheden per contingentnummer voor deze deelperiode vindt u in de tabel onder Download onderaan deze pagina.

Aanvragen indienen, wijzigen of intrekken

U kunt digitaal aanvragen via eHerkenning of het aanvraagformulier dowloaden onder het kopje: Formulieren downloaden.

Digitaal aanvragen met eHerkenning

Via Direct regelen op mijn.rvo.nl kunt u (individueel of collectief) digitaal uw aanvraag indienen.

Om in te loggen heeft u een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+) nodig. U kunt hiervoor het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken. Schakel Pop-up blokkering uit (er wordt een nieuw venster geopend).
U vraagt een eHerkenningsmiddel aan op de website van eHerkenning. Daar vindt u onder andere een overzicht van erkende leveranciers. Hou er rekening mee, dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.

TAN code

U bevestigt uw digitale aanvraag met een TAN-code. Zorg alvast dat u een aantal codes op voorraad heeft. U kunt de TAN-codes aanvragen bij RVO.nl.

Quick Reference Guide

In de download vindt u een Quick Reference guide voor zowel individuele aanvragen als collectieve digitale aanvragen.

Aanvragen door het formulier te downloaden

Download het gewenste aanvraagformulierformulier via mijn.rvo.nl, vul het volledig in en stuur het bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf, naar RVO,nl. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer van de afdeling IMM:

E: basisregistratie@rvo.nl
F: (070) 378 61 31

Aanvragen wijzigen of intrekken

Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Dat kan dat alleen op de dag van aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. Doet u dit na 13.00 uur? Dan mogen wij uw verzoek niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag voor dat contingent indienen. Vermeld bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat.

Sancties bij onjuiste gegevens

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de pagina Sancties.

Stellen van de zekerheid

De te stellen zekerheid voor een invoercertificaat is € 6 per 100 kg. Voor het stellen van een bankgarantie gebruikt u het formulier op de pagina Agrarische producten invoeren. Het rekeningnummer voor een contante storting vindt u op de pagina Zekerheid.

Geldigheid van de invoercertificaten

De invoercertificaten zijn geldig vanaf 1 juni 2018 tot en met 31 augustus 2018.

Toewijzing

De Europese Commissie zal de toewijzingen voor de sector knoflook op haar website publiceren tussen 23 april en 30 april 2018.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de onderwerppagina Regeling knoflook en de Basisregeling invoer knoflook (pdf). Zorg ervoor dat u altijd de meest actuele versie van de basisregeling gebruikt.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl:

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
  • Bij vragen over eHerkenning: 088 042 42 42
  • Bij vragen over digitaal aanvragen: 088 042 46 38
  • Bij vragen over uw aanvraag en bewijs: 088 042 67 31
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

 

Downloads:

Service menu right