Aanvragen invoercertificaten knoflook vierde deelperiode

Meer artikelen

Nieuwsbericht 17.115 - Van 1 tot en met 8 januari 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u invoercertificaten aanvragen voor het tariefcontingent knoflook. Binnen dit tariefcontingent importeert u verse knoflook uit derde landen, tegen een ad valorem-recht van 9,6%.

De inschrijving staat open voor traditionele importeurs en nieuwe importeurs.

Hoeveel kunt u aanvragen?

  • Traditionele importeurs: uw referentiehoeveelheid. Dat is het gemiddelde van de door u ingevoerde hoeveelheid verse knoflook (GN 0703 20 00) in de laatste 3 kalenderjaren, voorafgaand aan de nieuwe contingentsperiode.
  • Nieuwe importeurs: U mag maximaal 10% aanvragen van de totale hoeveelheid die per deelperiode en per oorsprong is vastgesteld.

De hoeveelheden per contingentnummer voor deze deelperiode vindt u in de tabel onder Download onderaan deze pagina.

Aanvraag indienen, wijzigen of intrekken

U kunt invoercertificaten aanvragen met de aanvraagformulieren op mijn.rvo.nl. Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Dat kan dat alleen op de dag van aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. Doet u dit na 13.00 uur? Dan mogen wij uw verzoek niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag voor dat contingent indienen. Vermeld bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat.

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer van de afdeling IMM:

E: basisregistratie@rvo.nl
F: (070) 378 61 31

Sancties bij onjuiste gegevens

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de pagina Sancties.

Stellen van de zekerheid

De te stellen zekerheid voor een invoercertificaat is € 6 per 100 kg. Voor het stellen van een bankgarantie gebruikt u het formulier op de pagina Agrarische producten invoeren. Het rekeningnummer voor een contante storting vindt u op de pagina Zekerheid.

Geldigheid van de invoercertificaten

De invoercertificaten zijn geldig vanaf 1 maart 2018 tot en met 31 mei 2018.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de pagina Regeling knoflook en de Basisregeling invoer knoflook (pdf). Zorg ervoor dat u altijd de meest actuele versie van de basisregeling gebruikt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met RVO.nl:

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 31
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 042 58 31
Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right