Aanvragen invoercertificaten rundersector maart 2018

Meer artikelen
Argentijnse koeien

Nieuwsbericht 18.015 - In maart 2018 kunt u weer aanvragen voor invoercertificaten indienen voor diverse runderregelingen. Binnen deze invoerregelingen kunt u met een invoercertificaat rundvlees met een verlaagde invoerheffing of nultarief invoeren.

Aanvragen van 1 tot en met 5 maart 2018

Van 1 tot en met 5 maart 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u een aanvraag indienen voor Hilton beef uit de Verenigde Staten en Canada.

Aanvragen van 1 tot en met 7 maart 2018

Van 1 tot en met 7 maart 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u een aanvraag indienen voor:

  • rundvlees uit Canada. Bij deze aanvraag mogen ook verwerkers meedoen.
  • rundvlees bestemd voor verwerking in de regeling A of B. Hier mogen alleen verwerkers meedoen.
  • rundvlees uit Oekraïne.

In de overzichtstabel leest u de beschikbare en aan te vragen hoeveelheden en de te stellen zekerheid. Aanvraagformulieren vindt u op mijn.rvo.nl. U kunt uw aanvraag mailen naar basisregistratie@rvo.nl.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Lees hierover meer op de pagina Sancties.

Meer informatie

Meer informatie over het stellen van zekerheid en de voorwaarden voor deelname vindt u op onze informatiepagina Rundersector.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 32
Bij vragen over eHerkenning: 088 042 42 42
Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 58 31 of 088 042 67 40


Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right