Service menu right

Aanvragen invoercertificaten rundvlees 2021

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 20 november 2020 | Gewijzigd op: 20 november 2020

Nieuwsbericht 20.086 – Eind november tot begin december kunt u aanvragen voor certificaten in de sector rundvlees. De contingenten die openen op 1 januari vallen onder nieuwe bepalingen. De contingenten die doorlopen tot en met 30 juni vallen nog onder de oude voorwaarden.

Voorwaarden deelname rundvlees uit Oekraïne

Voor rundvlees uit Oekraïne is dit de eerste aanvraag voor een nieuw contingentjaar. Er zijn geen importrechten meer. Wel moet u een referentie aantonen. De referentiehoeveelheid:

  • is de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid rundvlees die u in de EU heeft ingevoerd in 1 aaneensluitende periode van 12 maanden, die eindigt 2 maanden voor de eerste aanvraag mag worden ingediend.
  • geldt voor invoer van producten met GN-codes die onder hetzelfde contingentvolgnummer vallen en dezelfde oorsprong hebben.

U mag jaarlijks maximaal 15% van de door u aangetoonde referentie aanvragen.

Is de beschikbare hoeveelheid voor een contingent verdeeld over 4 kwartalen van elk 25%? Dan mag u maximaal 25% van uw aangetoonde referentiehoeveelheid per kwartaal aanvragen.

Mail uw opgave van referentiehoeveelheid naar teaminenuitvoer@rvo.nl.

Hilton beef uit de Verenigde Staten en Canada en rundvlees voor verwerking A en B

Deze contingenten hebben een looptijd van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Hiervoor gelden nog de huidige bepalingen.

Aanvragen

Certificaten voor rundvlees uit Canada en Oekraïne vraagt u aan van 23 tot en met 30 november 2020. Uw aanvraag moet op 30 november uiterlijk 13:00 uur door ons zijn ontvangen.

Voor alle contingenten kunt u digitaal aanvragen. Dien uw aanvraag in via mijn.rvo.nl onder Direct regelen.

Rond 15 december publiceert de Europese Commissie (EC) de toewijzingen. Zolang er nog een hoeveelheid beschikbaar is, kunt u de eerste 7 dagen van elke maand een aanvraag indienen. Is de beschikbare hoeveelheid op? Dan kunt u niet meer aanvragen voor dat contingent.

Lees meer over het Digitaal aanvragen van invoercertificaten.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheidstelling

Onderaan de pagina, onder het kopje 'Download', vindt u een tabel met een overzicht van alle contingenten, met de beschikbare hoeveelheid en de benodigde zekerheid.

Hilton beef uit de Verenigde Staten en Canada en rundvlees voor verwerking A en B

De hoeveelheden voor de contingenten met een looptijd van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 kunnen nog wijzigen. Dit is vooral afhankelijk van de mate waarin de aan de importeurs in het Verenigd Koninkrijk toegewezen hoeveelheden in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021 worden benut. Tijdens de vergadering van het beheerscomité van 11 november 2020 heeft de EC hiervoor een wijziging van verordening (EU) 2019/386 voorgesteld.

Raadpleeg de database van de EC voor de actuele gegevens.

Meer weten?

Op de informatiepagina Invoer rundvlees vindt u meer informatie over de regeling. Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Bel bij vragen over:

Download:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.