Service menu right

Aanvragen invoercertificaten sector granen juli 2019

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 26 juni 2019 | Gewijzigd op: 26 juni 2019

Nieuwsbericht 19.055 - Vanaf 1 juli 2019 kunt u wekelijks tot en met vrijdag invoercertificaten aanvragen voor mais en zachte tarwe. De eerste mogelijkheid om aan te vragen binnen deze tranches is uiterlijk op vrijdag 5 juli 2019, om 13:00 uur.

Zachte tarwe

Binnen het tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit, kunt u 592.900 ton* tarwe van de GN-code 1001 99 00 tegen betaling van een verlaagde invoerheffing van € 12 per ton invoeren uit derde landen (met uitzondering van de VS en Canada). Het volgnummer van dit contingent is 09.4125 (Verordening (EG) nr. 1067/2008). U kunt invoercertificaten aanvragen voor het derde kwartaal (1 juli tot en met 30 september 2019).

Mais

Binnen het tariefcontingent voor de invoer van mais, kunt u 138.994* ton mais van de GN-codes 1005 10 90 en 1005 90 00 zonder betaling van invoerheffing uit alle derde landen invoeren. Het volgnummer van dit contingent is 09.4131 (Verordening (EG) nr. 969/2006). U mag slechts vanuit één specifiek land invoeren. Dit land moet u in uw aanvraag vermelden. U kunt invoercertificaten aanvragen voor de tweede tranche (1 juli tot en met 31 december 2019 Let op: bij invoer uit de VS betaalt u een aanvullend ad valoremrecht van 25%.

* Eventuele niet benutte hoeveelheden van de vorige tranches worden opgeteld bij deze hoeveelheden. De exacte hoeveelheden waarvoor u kunt aanvragen zijn vanaf 30 juni 2019 te vinden in de openbare database van de Europese Commissie (EC).

Digitaal aanvragen invoercertificaten

U kunt vanaf 1 juli wekelijks, uiterlijk vrijdag, digitaal invoercertificaten aanvragen voor beide tariefcontingenten. De eerste mogelijkheid binnen deze tranches is vrijdag 5 juli 2019 om 13.00 uur. Wanneer de beschikbare hoeveelheid is benut, sluiten we de inschrijving.

Voor uw digitale aanvraag heeft u nodig:

  • eHerkenning niveau 2+
  • Tan-codes (zorg dat u voldoende Tan-codes op voorraad heeft)
  • Machtigingen voor collectieve aanvragen
  • Het nieuwe 9-cijferige relatienummer

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid van € 30 per ton stellen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Zekerheid.
Bewijs

Vraagt u voor het eerst aan in dit contingentjaar? Dan moet u bewijs indienen. Wij nemen uw certificaataanvraag in dat geval pas in behandeling als wij dit bewijs hebben ontvangen. Op de pagina Regeling granen, leest u welk bewijs u moet indienen.

Toewijzing

De EC publiceert de toewijzing van de aanvragen in een openbare database (pdf). Als er voor een regeling geen aanvragen zijn ingediend of alle aanvragen volledig zijn toegewezen, publiceert RVO.nl geen toewijzingen.

Geldigheid

De invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de 2e daarop volgende maand.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de informatiepagina Regeling granen.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 6850
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 6755  of 088 042 4638
  • Bij vragen over eHerkenning: 088 042 4242
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 5831 of 088 042 4468