Service menu right

Aanvragen invoercertificaten sector rundvlees september 2019

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 22 augustus 2019 | Gewijzigd op: 22 augustus 2019

Nieuwsbericht 19.066 - In september kunt u importrechten en/of invoercertificaten voor rundvlees aanvragen. Met een invoercertificaat kunt u rundvlees invoeren zonder of met een verlaagde invoerheffing.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheidstelling

In de bijlage in de download vindt u per invoerregeling de aanvraagdatum, de beschikbare hoeveelheden en de te stellen zekerheid. De zekerheid stelt u tegelijk met uw aanvraag. Meer informatie over het stellen van de zekerheid vindt u op de pagina Zekerheid.

Aanvragen

Aanvragen voor de verschillende regelingen kan, binnen de in de bijlage vermelde aanvraagperiode, tot en met uiterlijk 13:00 uur. Aanvragen voor Hilton beef VS/Canada en Rundvlees uit Oekraïne dient u digitaal in via mijn.rvo.nl. Het aanvraagformulier vindt u op de pagina Runderen en rundvlees invoeren, onder Direct regelen. Voor uw digitale aanvraag heeft u nodig:

  • eHerkenning niveau 2+
  • TAN-codes (zorg dat u voldoende TAN-codes op voorraad heeft om uw aanvragen te bevestigen)
  • Machtigingen voor collectieve aanvragen
  • uw nieuwe 9-cijferige relatienummer

Lees meer over het Digitaal aanvragen van importrechten en invoercertificaten. Voor Rundvlees uit Canada en de Regeling A en B kunt u niet digitaal aanvragen. Aanvraagformulieren voor deze regelingen kunt u opvragen bij Team In- en uitvoer: teaminenuitvoer@rvo.nl.  Uw volledig ingevulde aanvraag stuurt u daarna naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer:

Verzending via e-mail en bijlagen in pdf heeft de voorkeur. Een pdf-bestand verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5 MB. Grotere bestanden moet u via de fax versturen.

Toewijzing

RVO.nl publiceert geen toewijzingen als er geen aanvragen zijn ingediend of als alle aanvragen volledig zijn toegewezen. Op de openbare website van de Europese Commissie vindt u alle toewijzingen. Klik eerst op het linker icoontje en daarna op het middelste icoontje aan de linkerzijde van het scherm. Selecteer vervolgens de taal, het gewenste jaartal, de sector en tenslotte het contingentnummer.

Meer informatie

Lees meer over de regelingen en de toewijzing op de informatiepagina Invoer rundvlees.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op: Voor vragen over:

  • de regeling: 088 042 6850
  • eHerkenning: 088 042 4242
  • uw aanvraag: 088 042 6732
  • uw zekerheid: 088 042 5831 of 088 042 4468

Download: