Aanvragen invoercertificaten sector suiker voor verkoopseizoen 2016/2017

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 2 september 2016 | Gewijzigd op: 13 december 2017

Nieuwsbericht 16.083 - Op 1 oktober 2016 opent een nieuw verkoopseizoen voor de sector suiker (Verordening (EG) Nr. 891/2009). U kunt uw aanvragen elke maand tot op de zevende dag, uiterlijk om 13.00 uur indienen. Voor oktober mag u invoercertificaten aanvragen van 8 tot en met 14 september 2016, uiterlijk om 13.00 uur. Als u binnen deze tariefcontingenten suiker uit het vermelde land van oorsprong invoert, betaalt u een verlaagd of geen douanerecht.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheid stellen

In de tabel in de download vindt u de nummers van de tariefcontingenten, de beschikbare hoeveelheden en het contingentrecht. De te stellen zekerheid voor een invoercertificaat is € 20 per ton. Als u een bankgarantie stelt, gebruikt u het model op de formulierenpagina. Het rekeningnummer voor een contante storting vindt u op de pagina Zekerheid

Indienen van bewijs

Vanaf 1 oktober 2016 opent voor de sector suiker een nieuwe deelperiode. Dit betekent dat u bewijs moet inleveren om invoercertificaten te kunnen aanvragen. Lees in hoofdstuk 2.2.3 van de Basisregeling in- en uitvoer sector suiker (pdf) om welk bewijs dit gaat.

Voor industriële suiker kunt u alleen aanvragen als u een erkende verwerker bent. U hoeft geen bewijs van handel aan te tonen.

Geldigheid certificaten

De certificaten voor deze eerste deelperiode worden afgegeven in de periode van 1 tot en met 8 oktober 2016. Als de Europese Commissie (EC) een toewijzingscoëfficiënt vaststelt, wordt deze toegepast op uw aangevraagde hoeveelheid. Afgegeven certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot aan het einde van de derde daaropvolgende kalendermaand, maar uiterlijk tot en met 30 september 2017.

Sancties bij verstrekken onjuiste gegevens of bewijsmateriaal

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie daarover vindt u in hoofdstuk 5.4.5 van de Basisregeling invoer alle sectoren.

Meer informatie

Bekijk voor alle verdere voorwaarden de Basisregeling in- en uitvoer sector suiker (pdf). Let u erop dat u altijd de meest actuele versie van de Basisregeling gebruikt. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op:

  • Vragen over de regeling of dit bericht: 088 042 68 50
  • Vragen over uw aanvraag: 088 042 67 53 of 088 042 67 62
  • Vragen over de bankgarantie: 088 042 67 45 of 088 042 67 40

Faxnummer en e-mailadres voor het indienen van uw aanvraag

Wilt u het volgende faxnummer of e-mailadres gebruiken voor het indienen van uw aanvraag?

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden moet u via de fax versturen.

Met deze regeling geeft het ministerie van Economische Zaken invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.

Service menu right