Service menu right

Aanvragen invoerregelingen pluimvee en eieren september 2019

Meer artikelen
kip en ei
Gepubliceerd op: 14 augustus 2019 | Gewijzigd op: 15 augustus 2019

Nieuwsbericht 19.063 - In september kunt u importrechten en/of invoercertificaten aanvragen voor diverse invoerregelingen in de pluimvee- en eiersector. Invoercertificaten geven u het recht om deze producten in te voeren zonder of met een verlaagde invoerheffing.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheidstelling

In de tabel hieronder vindt u per regeling de beschikbare hoeveelheid en de zekerheid die u moet stellen. De zekerheid stelt u tegelijkertijd met uw aanvraag. Meer informatie vindt u op de pagina Zekerheid.

Digitaal aanvragen

Aanvragen voor importrechten en invoercertificaten kunt u uitsluitend digitaal indienen. Doe dit tussen 2 en 6 september 2019, uiterlijk om 13:00 uur. Voor pluimveevlees van oorsprong uit Oekraïne vraagt u in eerste instantie importrechten aan. Nadat de importrechten zijn toegewezen, kunt u een invoercertificaat aanvragen op werkdagen. U vindt de aanvraagformulieren onder 'direct regelen' op de pagina's van mijn.rvo.nl Pluimveevlees (overig) invoeren en Eieren en eiproducten invoeren.

Voor uw digitale aanvraag heeft u nodig:

  • eHerkenning niveau 2+
  • TAN-codes (zorg dat u voldoende TAN-codes heeft hebben om alle aanvragen te kunnen bevestigen)
  • Machtigingen voor collectieve aanvragen
  • Het nieuwe 9-cijferige relatienummer

Lees meer over het Digitaal aanvragen van importrechten en invoercertificaten.

Publicatie toewijzing

RVO.nl publiceert geen toewijzingen als er geen aanvragen zijn ingediend of als alle aanvragen volledig zijn toegewezen. Op de openbare website van de Europese Commissie vindt u alle toewijzingen. Klik eerst op het linker icoontje en daarna op het middelste icoontje aan de linkerzijde van het scherm. Selecteer vervolgens de taal, het gewenste jaartal, de sector en tenslotte het contingentnummer.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met ons op. Bij vragen over:

  • de regeling: 088 042 6850
  • uw aanvraag: 088 042 6734
  • eHerkenning: 088 042 4242
  • uw zekerheid: 088 042 5831 of 088 042 4468

Download: