Service menu right

Aanvragen knoflook derde deelperiode 2019

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 19 september 2019 | Gewijzigd op: 19 september 2019

Nieuwsbericht 19.072 - In oktober kunt u invoercertificaten aanvragen voor verse of gekoelde knoflook met de GN-code 0703 20 00. Bij invoer van dit product in de Europese Unie betaalt u een verlaagde invoerheffing van 9,6% ad valorem.

Beschikbare hoeveelheden

  • Traditionele importeur: u mag evenveel aanvragen als uw referentiehoeveelheid. Dat is het gemiddelde van de door u ingevoerde hoeveelheid verse knoflook (GN 0703 20 00) in de laatste 3 kalenderjaren, voorafgaand aan de nieuwe contingentperiode.
  • Nieuwe importeur: u mag maximaal 10% aanvragen van de totale hoeveelheid van de per deelperiode en per oorsprong beschikbare hoeveelheid. Dat is de som van de beschikbare hoeveelheid voor traditionele en nieuwe importeurs. U vindt de hoeveelheden in de tabel onder Download.

Aanvragen

Voor deze inschrijving kunt u alleen digitaal aanvragen. U kunt uw aanvragen op werkdagen indienen tussen 1 en 7 oktober 2019, uiterlijk om 13:00 uur via Direct regelen op de mijn.rvo.nl-pagina Knoflook invoeren.

Voor uw digitale aanvraag heeft u nodig:

  • eHerkenning niveau 2+
  • Tan-codes (zorg dat u voldoende TAN-codes op voorraad heeft om uw aanvragen te bevestigen)
  • Machtigingen voor collectieve aanvragen
  • Uw 9-cijferige relatienummer

Zekerheid

Tegelijkertijd met uw aanvraag stelt u een zekerheid van € 6 per 100 kg. Meer informatie daarover vindt u op onze informatiepagina Zekerheid.

Toewijzing

RVO.nl publiceert geen toewijzingen als er geen aanvragen zijn ingediend of als alle aanvragen volledig zijn toegewezen. Op de openbare website van de Europese Commissie vindt u alle toewijzingen. Klik eerst op het linker icoontje en daarna op het middelste icoontje aan de linkerzijde van het scherm. Selecteer vervolgens de taal, het gewenste jaartal, de sector en tenslotte het contingentnummer.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Invoer knoflook.

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Bij vragen over:

  • de regeling: 088 042 6850
  • uw aanvraag: 088 042 6731
  • uw zekerheid: 088 042 5831 of 088 042 4468
  • eHerkenning: 088 042 4242

Download: