Service menu right

Aanvragen rijst oktober

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 30 september 2019 | Gewijzigd op: 30 september 2019

Nieuwsbericht 19.079 - Wij hebben u geïnformeerd over het aanvragen van invoercertificaten voor rijst binnen een tariefcontingent. In het nieuwsbericht 19.076 was de mogelijkheid tot aanvragen voor contingentnummer 09.4138 niet vermeld.

Aanvragen contingentnummer 09.4138

Voor dit contingentnummer is een hoeveelheid beschibaar van 20.564.131 kg. Het betreft volwitte en halfwitte rijst van de GN-code 1006 30 van oorsprong uit alle derde landen. Via mijn.rvo.nl kunt u hiervoor digitaal een aanvraag indienen op werkdagen tussen 1 en 14 oktober 2019, uiterlijk om 13:00 uur. Het aanvraagformulier vindt u op de pagina Rijst invoeren, onder Direct regelen. Voor uw digitale aanvraag heeft u nodig:

  • eHerkenning niveau 2+
  • TAN-codes (zorg dat u voldoende TAN-codes op voorraad heeft om alle aanvragen te bevestigen)
  • Machtigingen voor collectieve aanvragen
  • Het 9-cijferige relatienummer

Lees meer over het digitaal aanvragen van importrechten en invoercertificaten.

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag moet u ook een zekerheid stellen. Meer informatie over het stellen van de zekerheid vindt u op de pagina Zekerheid.

Toewijzing

RVO.nl publiceert geen toewijzingen als er geen aanvragen zijn ingediend of als alle aanvragen volledig zijn toegewezen.

Op de openbare website van de Europese Commissie vindt u alle toewijzingen. Klik eerst op het linker icoontje en daarna op het middelste icoontje aan de linkerzijde van het scherm. Selecteer vervolgens de taal, het gewenste jaartal, de sector en tenslotte het contingentnummer.

Meer informatie

Meer informatie over invoer in de rijstsector vindt u op de pagina Regeling invoer rijst.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Bij vragen over:

  • de regeling: 088 042 6850
  • eHerkenning: 088 042 4242
  • uw aanvraag: 088 042 6755 of 088 042 6758
  • uw zekerheid: 088 042 5831 of 088 042 4468