Aanvragen rundersector mei 2018

Meer artikelen
Argentijnse koeien

Gepubliceerd op: 26 april 2018 | Gewijzigd op: 26 april 2018

Nieuwsbericht 18.033 - In mei 2018 kunt u aanvragen indienen voor diverse invoerregelingen in de rundersector.

Voor welke regelingen kunt u aanvragen?

 • Hilton beef uit de Verenigde Staten en Canada: van 1 tot en met 7 mei 2018, uiterlijk om 13.00 uur
 • Rundvlees uit Canada: van 1 tot en met 7 mei 2018, uiterlijk om 13.00 uur
 • GATT bevroren rundvlees: vanaf 26 april tot en met 1 juni, uiterlijk om 13.00 uur
  In de tabel vindt u informatie over de beschikbare hoeveelheden, zekerheid en geldigheid.
  Voor Hilton beef uit de Verenigde Staten en GATT bevroren rundvlees betaalt u bij de douane binnen de regeling 20% ad valorem.
  Met een invoercertificaat kunt u Hilton beef uit Canada en rundvlees uit Canada zonder invoerheffing invoeren.

Hoe aanvragen?

Hilton beef uit de Verenigde Staten en Canada en GATT bevroren rundvlees kunt u digitaal aanvragen op de pagina Runderen en rundvlees invoeren. U vindt de link op mijn.rvo.nl onder Direct regelen.
Om in te loggen heeft u een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+) nodig. U kunt hiervoor het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken. Schakel Pop-up blokkering uit (er wordt een nieuw venster geopend).
U vraagt een eHerkenningsmiddel aan op de website van eHerkenning. Daar vindt u onder andere een overzicht van erkende leveranciers. Hou er rekening mee, dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt. U bevestigt uw digitale aanvraag met een TAN-code. Zorg dat u alvast een aantal codes op voorraad heeft. U kunt deze TAN-codes aanvragen bij RVO.nl.
 
Voor Rundvlees uit Canada gebruikt u nog een papieren aanvraagformulier. U vindt de formulieren op mijn.rvo.nl op de pagina Runderen en rundvlees invoeren, onder Formulieren downloaden - Overig rundvlees.
U kunt uw aanvraag per mail indienen bij basisregistratie@rvo.nl
 

Meer informatie

Meer informatie over de genoemde regelingen vindt u op onze informatiepagina invoer rundvlees.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

 • Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
 • Bij vragen over eHerkenning: 088 042 42 42
 • Bij vragen over digitaal aanvragen: 088 042 46 38
 • Bij vragen over uw aanvraag en bewijs: 088 042 67 32
 • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 402 58 31

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right