Service menu right

Aanvragen sector rundvlees juli 2019

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 24 juni 2019 | Gewijzigd op: 24 juni 2019

Nieuwsbericht 19.053 - In juli kunt u aanvragen voor diverse invoerregelingen in de rundersector. Met een invoercertificaat kunt u rundvlees invoeren met een verlaagd of 0%-tarief.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheidstelling

In de tabel onder Download staan de regelingen waarvoor u in juli kunt aanvragen. Hierin vindt u informatie over de beschikbare hoeveelheden, de te stellen zekerheid en de geldigheidsduur van het invoercertificaat. Voor de in de tabel met een * gemerkte regelingen moet u ook bewijs van handel inleveren omdat er in juli een nieuw contingentjaar opent. De zekerheid stelt u tegelijkertijd met uw aanvraag. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Zekerheid.

Aanvragen en bewijs indienen

U kunt alleen voor de invoerregeling Hilton Beef VS/Canada digitaal aanvragen. Voor de overige invoerregelingen kan dat op dit moment (nog) niet. De aanvraagperiode verschilt per regeling, deze vind u in de tabel. Voor alle regelingen geldt dat de aanvraag uiterlijk op de laatste dag om 13:00 uur door ons moet zijn ontvangen. Vraagt u aan voor een regeling waarbij u een echtheidscertificaat nodig heeft of bewijs van handel moet inleveren? Dan kunnen wij uw aanvraag pas in behandeling nemen na ontvangst van een origineel echtheidscertificaat en een kopie conform en/of het bewijs van handel.

Digitaal aanvragen

Dien uw aanvraag digitaal in via mijn.rvo.nl. Het aanvraagformulier vindt u op de pagina Runderen en rundvlees invoeren, onder Direct regelen.

Voor uw digitale aanvraag heeft u nodig:

  • eHerkenning niveau 2+
  • TAN-codes (zorg dat u voldoende TAN-codes op voorraad heeft)
  • Machtigingen voor collectieve aanvragen
  • Het nieuwe 9-cijferige relatienummer

Niet-digitaal aanvragen

Download het aanvraagformulier met rechtenoverdracht (Word) via de pagina Agrarische producten invoeren op mijn.rvo.nl. Vergeet niet om in vak 20 het nummer van de betreffende verordening en het contingent te vermelden. Voor uw volledig ingevulde aanvragen maakt u gebruik van het onderstaande e-mailadres of faxnummer:

Verzending via e-mail en bijlagen in pdf hebben de voorkeur. Een pdf-bestand verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden moet u via de fax versturen.

Bewijs

Het bewijs van handel stuurt u naar: teaminenuitvoer@rvo.nl

Toewijzing

De Europese Commissie publiceert de toewijzing van de aanvragen in een openbare database. Zijn er voor een regeling geen aanvragen ingediend of zijn alle aanvragen volledig toegewezen, dan publiceert RVO.nl geen toewijzingen.

Meer informatie

Lees meer over de invoerregelingen op de informatiepagina Rundersector.

Heeft u vragen over de invoerregeling of over digitaal aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl:

  • bij vragen over de regeling: 088 042 6850
  • bij vragen over uw aanvraag: 088 042 6732
  • bij vragen over uw zekerheid: 088 042 5831 of 088 042 4468

Download: