Aanvragen uitvoercertificaten kaas naar de Verenigde Staten

Meer artikelen
kaas

Gepubliceerd op: 24 augustus 2018 | Gewijzigd op: 24 augustus 2018

Nieuwsbericht 18.066 - Van 3 tot en met 10 september kunt u uitvoercertificaten aanvragen voor het contingent kaas naar de Verenigde Staten.

Voorwaarden

Om aan te mogen vragen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees de voorwaarden op onze informatiepagina Regeling uitvoer zuivel.

Aanvragen

U kunt geen digitale aanvraag indienen voor dit contingent. Het aanvraagformulier vindt u op de pagina Zuivel uitvoeren op mijn.rvo.nl, onder Formulieren downloaden.

U mag per formulier voor maar 1 contingent aanvragen. Maar u mag meerdere aanvragen indienen. Doe dat dan wel gelijktijdig. Uw totaal aangevraagde hoeveelheid is maximaal de beschikbare hoeveelheid. In de tabel bij de Download staan de beschikbare en aan te vragen hoeveelheden vermeld. U kunt uw ingevulde en ondertekende aanvraagformulier indienen via email: basisregistratie@rvo.nl of per fax 088 042 1202.

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen van € 3 per 100 kilo. Lees hierover meer op de informatiepagina Zekerheid.

Geldigheid certificaten

De uitvoercertificaten zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december 2019.

Toewijzing

De Europese Commissie publiceert de toewijzing rond eind oktober. Zijn er geen aanvragen, of wordt de aangevraagde hoeveelheid volledig toegewezen, dan publiceren wij geen nieuwsbericht over de toewijzing.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling vindt u in de basisregeling uitvoer zuivel. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Vragen over de regeling: 088 042 6850
Vragen over uw aanvraag: 088 042 6777 of 088 042 6731
Vragen over uw zekerheid: 088 042 5831 of 088 042 4468

Download:

Service menu right