Aanvragen uitvoercertificaten melkpoeder naar Dominicaanse Republiek - mei 2018

Meer artikelen
Melkpoederfabriek

Gepubliceerd op: 8 mei 2018 | Gewijzigd op: 8 mei 2018

Nieuwsbericht 18.036 - Aanvragen voor uitvoercertificaten kunt u indienen van 22 mei tot en met 30 mei 2018, uiterlijk om 13.00 uur. Met een uitvoercertificaat kunt u melkpoeder met een verlaagde invoerheffing invoeren in de Dominicaanse Republiek. Het gaat om producten van de GN-codes 0402 10, 0402 21 en 0402 29. Er is 22.400 ton beschikbaar.

Wie mag aanvragen?

Traditionele exporteur

U bent een traditionele exporteur als u kunt bewijzen dat u in tenminste een van de kalenderjaren van 2014 tot en met 2017, producten van de GN-codes 0402 10, 0402 21 of 0402 29 naar de Dominicaanse Republiek heeft uitgevoerd. Uw naam moet op de uitvoeraangifte staan. U mag minimaal 20 ton en maximaal 17.920 ton aanvragen.

Nieuwe exporteur

Als nieuwe exporteur moet u bewijzen dat u sinds ten minste 12 maanden voorafgaand aan uw aanvraag met derde landen heeft gehandeld in melk en zuivelproducten. Dit bewijst u met:

  • door de douaneautoriteiten geviseerde douanedocumenten voor het vrije verkeer waarin u wordt genoemd als de geadresseerde. Of het door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocument voor uitvoer.
  • Een bewijs van inschrijving in het btw-register.

U mag minimaal 20 ton en maximaal 4.480 ton aanvragen.

Een aanvraagformulier vindt u op mijn.rvo.nl.

U kunt uw aanvraag en bewijs per e-mail indienen bij basisregistratie@rvo.nl.

Verzending via e-mail en bijlage in pdf heeft voorkeur. Een pdf-bestand verkleint de kans dat de mail niet aankomt door anti-spam- of viruscontroles.

Toewijzing

De Europese Commissie publiceert de toewijzing zo snel mogelijk op haar site.

Geldigheid certificaat

De uitvoercertificaten zijn geldig gedurende het hele contingentjaar (1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019).

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag moet u ook een zekerheid stellen. Die bedraagt € 3 per 100 kg. Meer informatie vindt u op de informatiepagina Zekerheid.

Aanvragen wijzigen of intrekken

Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Dat kan alleen op de dag van aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. Doet u dit na 13.00 uur? Dan mogen wij uw verzoek niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag voor dat contingent indienen. Vermeld bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat.

Meer informatie

Meer informatie over deze regeling vindt u op de informatiepagina regeling uitvoer zuivel.

Heeft nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

  • bij vragen over de regeling: 088 042 6850
  • bij vragen over uw aanvraag en bewijs: 088 042 67 77 of 088 042 6731
  • bij vragen over uw zekerheid: 088 042 67 40 of 088 042 5831

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Service menu right