Aanvullende gegevens mestbeleid 2017 al doorgegeven?

Meer artikelen

Jaarlijks vragen wij van een aantal agrarisch ondernemers en intermediairs aanvullende gegevens voor het mestbeleid. Heeft u hierover van ons een brief ontvangen, maar de gegevens nog niet aangeleverd? Doe dit dan voor 1 februari 2018.

Eindvoorraad mest

Had u een eindvoorraad mest op 31 december 2017? Dan geeft u dit door met de aanvullende gegevens. Hierbij vult u zelf de totale hoeveelheid fosfaat en stikstof in. Voor het bepalen van het fosfaatgehalte en het stikstofgehalte maakt u gebruik van de best beschikbare gegevens.

Bezinklaag

Heeft u in 2017 varkens gehouden en heeft u een mestopslag onder de varkensstal? Dan kan in deze mestopslag een bezinklaag ontstaan. De bezinklaag geeft u als aparte voorraad op.

Formulieren

U geeft de aanvullende gegevens digitaal aan ons door. Gebruik hiervoor de formulieren onder Direct regelen op de pagina's Aanvullende gegevens agrarisch ondernemer en Administratie en registratie mestintermediair.

Meer weten?

Op onze informatiepagina Aanvullende gegevens agrarische ondernemer leest u hoe u het fosfaat- en stikstofgehalte bepaalt.

Service menu right