Aanvullende gegevens mestbeleid 2017 doorgeven

Meer artikelen

Jaarlijks vragen wij van een aantal agrarisch ondernemers en intermediairs aanvullende gegevens voor het mestbeleid. De opgave Aanvullende gegevens moet vóór 1 februari 2018 bij ons binnen zijn.

In december 2017 hebben we uitnodigingen gestuurd. Wilt u weten of u gegevens moet doorgeven? Dan kunt u dit controleren door in te loggen in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Kijk onder Documenten of er een brief naar u is verstuurd.

Opgave doen

U doet de opgave voor het bedrijf waarvoor u bent uitgenodigd. Heeft er in 2017 een bedrijfsoverdracht plaatsgevonden en heeft u voor het oude bedrijf een brief ontvangen? Dan doet u dus opgave voor het oude bedrijf. Het relatienummer vindt u bovenaan in de brief.

Ook als u geen mestvoorraad had op 31 december 2017 en/of geen dieren heeft gehouden in 2017, moet u opgave doen.

Eindvoorraad mest opgeven

Heeft u een eindvoorraad mest op 31 december 2017? Dan geeft u dit op met de aanvullende gegevens. Hierbij vult u zelf de totale hoeveelheid fosfaat en stikstof in. Voor het bepalen van het fosfaatgehalte en het stikstofgehalte maakt u gebruik van de best beschikbare gegevens.

Bezinklaag opgeven

Heeft u varkens gehouden en een mestopslag onder de varkensstal? Dan kan in deze mestopslag een bezinklaag ontstaan. De bezinklaag geeft u als aparte voorraad op.

Formulieren

U geeft de aanvullende gegevens digitaal aan ons door. Gebruik hiervoor de formulieren op de pagina's Aanvullende gegevens agrarisch ondernemer en Administratie en registratie mestintermediair onder Direct regelen.

Meer informatie

Wilt u weten welke aanvullende gegevens u aan ons moet doorgeven? Lees het op onze informatiepagina’s:

Service menu right