Andere gewascodes voor natuurlijk grasland

Meer artikelen

Gepubliceerd op: 28 februari 2019 | Gewijzigd op: 28 februari 2019

Als landbouwer geeft u uw percelen op in Mijn percelen. Heeft u percelen met natuurlijk grasland waarop u landbouwactiviteiten uitvoert, en primaire waterkeringen? De gewascode hiervoor is vervallen: 336. Dit jaar gebruikt u andere gewascodes en vult u in de Gecombineerde opgave in of u natuurgrond heeft of een primaire waterkering.

Gevolgen Mest

Natuur en primaire waterkeringen tellen niet mee voor de gebruiksruimte mest en derogatie. Maar wel voor de Verantwoorde groei melkveehouderij en de Mestverwerkingsplicht. Op de pagina Hoeveel mest uitrijden leest u meer. In de Gecombineerde opgave geeft u aan of u natuur of primaire waterkeringen heeft. Primaire waterkeringen zijn bijvoorbeeld dijken.

Gevolgen GLB

Op de pagina Voor welke landbouwgronden subsidie in 2019 leest u waar een perceel aan moet voldoen om uitbetaling aan te kunnen vragen voor directe betalingen GLB.

Meer informatie

In het stroomschema Gewascodes voor grasland (pdf) staan de gewascodes die u kunt gebruiken. Op de pagina Percelen registreren leest u meer over de gewascodes en kunt u uw grond registreren.

Service menu right