Service menu right

Belangrijke doorbraak in bestrijding tuberculose dankzij TB Alliance

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 9 september 2019 | Gewijzigd op: 13 september 2019

Voor het eerst heeft de Amerikaanse Food & Drug Administration een medicijn goedgekeurd dat ontwikkeld en geregistreerd is door een non-profit organisatie. Het medicijn, Pretomanid, moet de ziekte tuberculose verder terugdringen. Dit is geweldig nieuws voor de wereldwijd groeiende groep tbc-patiënten die resistent zijn geworden voor reguliere medicatie. Hun overlevingskansen worden hierdoor een stuk groter.

Het medicijn Pretomanid is ontwikkeld door onder meer de non-profit organisatie TB Alliance. Deze internationale alliantie is met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder het door RVO.nl uitgevoerde programma Product Development Partnerships (PDP) Fund, opgericht om nieuwe en goedkopere TB medicijnen te ontwikkelen voor kwetsbare mensen in arme gebieden.

Steeds meer resistentie

Jaarlijks raken 9,5 miljoen mensen besmet waarvan 1 miljoen kinderen. Vaak met een dodelijke afloop. Tuberculose is met 1,6 miljoen sterfgevallen per jaar de meest dodelijke infectieziekte wereldwijd. De behandeling duurt vaak lang, is relatief duur en is complex van aard. Soms moet een patiënt wel 40 pillen per dag slikken. Veel patiënten in arme landen kunnen zich dit niet veroorloven en breken hun behandeling vroegtijdig af. Dit nieuwe medicijn richt zich op de behandeling van mensen met de zeer resistente vorm van tuberculose.

Succesvolle aanpak

TB Alliance is in 2000 opgericht om een betaalbare en effectieve oplossing te vinden voor de behandeling van tbc. De succesvolle aanpak van TB Alliance om nauw samen te werken met bedrijven, farmaceuten, NGO’s en kennisinstellingen, zorgde ervoor dat het bedrijf voor het medicijn Pretomanid een veel kortere onderzoeksperiode kon doorlopen, tegen minder kosten.

Nu de Food & Drug Administration het medicijn heeft goedgekeurd, komt het mogelijk in de zogeheten essential drug list van de Wereld Gezondheid Organisatie. Hierdoor kan TB Alliance het medicijn veel sneller dan normaal op de markt brengen, tegen een relatief lage prijs.

Meer informatie