Service menu right

Beslisboom Verduurzaming Scholen vernieuwd

Meer artikelen
Subsidie extern advies verduurzaming scholen header
Gepubliceerd op: 23 augustus 2019 | Gewijzigd op: 23 augustus 2019

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is geactualiseerd. Deze Beslisboom helpt schoolbesturen een aanpak te kiezen voor de verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken van bestaande schoolgebouw(en).

Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen?

Hulpmiddel voor verduurzaming

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een handig hulpmiddel om een effectieve aanpak te kiezen. Scholen krijgen hiermee inzicht in mogelijke maatregelpakketten, inclusief investeringskosten, terugverdientijden en financieringsopties.

Afgestemd op informatieplicht en Klimaatakkoord

De Beslisboom houdt rekening met de nieuwe Erkende Maatregelenlijst Energiesparing, die van toepassing is voor de Informatieplicht. Daarnaast is de Beslisboom nu optimaal afgestemd op de ambities van het Klimaatakkoord.

Meer weten?